പൊണ്ണത്തടി കുറയ്ക്കുന്നതിനും അതുപോലെ പ്രസവാനന്തരമുള്ള അമിതവണ്ണം കുറയ്ക്കാനും ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി..

സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ശരീരം ആരോഗ്യത്തോടെ നിലനിർത്തുന്നതിന് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൽ സുപ്രധാന പങ്കാണുള്ളത്. നൂറ്റാണ്ടുകളായി സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ എല്ലാം അവയുടെ വിശിഷ്ടമായ രുചികൊണ്ടും രോഗശാന്തി സംരക്ഷണ ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ടും എല്ലാവരും ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു. കറികൾക്ക് ഡിജി പകരുന്നതിനും ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യഗുണങ്ങൾ പകർന്നുതരാൻ ആണെങ്കിലും സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളും വളരെയധികം ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ഇന്ത്യയിൽ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അയമോദകം എന്നത് ഇത് സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളിൽ പെടുന്ന ഒന്നാണ്.മികച്ച ദഹനത്തിനും കൂടുതൽ ആരോഗ്യത്തിനും വഴിയൊരുക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇത് ഇത് ഭക്ഷണങ്ങളിൽ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു. ഐമോദകം എന്നത് നമ്മുടെ ശരീര ഭാരം കുറയ്ക്കുന്നതിന് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ്.നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രസവാനന്തര ശേഷം സ്ത്രീകൾക്ക് പതിവായി നൽകിവന്നിരുന്ന ഒന്നാണ്.  തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Water with imotaka helps in reducing inflammation by keeping our body hydrated, which is why it was given to women after childbirth, and it is more likely to increase the body as we go through pregnancy. There are benefits in health leadership Ayamodaka seeds are known as one that helps in weight loss These seeds contain the need for thymol and provide anti-properties and have analgesic properties. Eyemodakam water is one that can be easily tested for weight loss.

NB നല്ല ഒരു ഡോക്ടർ നിർദേശ പ്രകാരം മാത്രം. ഇതുപോലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആണ് നല്ലതു. പലരുടയും ബോഡി പല രീതിയിൽ ആണ് ഇതിനെ പ്രീതികക്കുക. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഡോക്ടർ അഭിപ്രയം തേടുന്നത് നല്ലതാണു.