മുട്ടു വേദനയും നീർക്കെട്ടും മാറുവാൻ ഈ കിഴി ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി

മുട്ടുവേദന കയ്യിലെ ആയാലും കാലിൻറെ ആയാലും വേദന വരുന്നത് മൂലം ഭയങ്കര ഫുട്ബോൾ അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. പ്രായം കൂടുംതോറും ആണ് ഇങ്ങനെയൊരു വേദന ഉണ്ടാകുന്നത്. സ്റ്റെപ്പ് കയറാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നു നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നു കൂടുതൽ നേരം നിൽക്കുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സ്പ്രേ ഉപയോഗിക്കുന്നു അവിടുത്തെ വേദന മാറ്റാറുണ്ട്. താൽക്കാലിക നേരത്തേക്ക് വേദന ശമനം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ .

അതുകൊണ്ടുതന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു കിഴി യാണ് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു കിഴി നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേക്കാലത്തേക്ക് കാലത്തേക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള വേദനകൾ ഉണ്ടാവുകയില്ല . വീട്ടിലുള്ള രണ്ടേ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ കിഴി തയ്യാറാക്കുന്നത്. വളരെ ഫലവത്തായ ഒരു കിഴി ആണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം.  ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്ന് അറിയുവാനായി വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

The first is muthira. You know the properties of muthira Cholesterol diabetes can be used to ward off swollen fat inside the body. Similarly, let’s see how the drum is used to relieve the pain of the body’s saps. If you have a mud pan, it’s very good to take a earthen pan and put it into it when it’s hot.

Put the stone into it in the same amount as it took and heat it for 15 minutes after that. Take a cotton cloth and put the heated drum and salt into it and then tie it. If you liked this video. So like this page. Then you can get the same. Don’t forget to follow this page. Beauty, Health, Skin, Healthy, Insurance, Home Loan your valuable response is on your page. Support is required to record the command.