വെറും രണ്ടു വയസ്സ് പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞ് കുഴൽ കിണറ്റിൽ വീണു ആ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കാൻ വന്നത് ആരെന്നു കണ്ടോ

രണ്ടുപേർ മാത്രം പ്രായമുള്ള ആ ഒരു കുഞ്ഞ് കുഴൽ കിണറ്റിൽ വീണു. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാതാപിതാക്കൾ ഫയർഫോഴ്സ് നെയിം പോലീസുകാരെയും വിവരമറിയിക്കുകയും ഉടനെ തന്നെ അവർ സ്പോട്ടിലേക്ക് പാഞ്ഞു വരികയും ചെയ്തു. പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യാം ആ കുഴൽക്കിണറ്റിലെ ഇറങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കുക എന്നു പറയുന്നത് വളരെയേറെ പ്രയാസകരമായ ഒരു കാര്യം.

   

തന്നെയായിരുന്നു. അവർക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാം തന്നെ അവർ ആ കുഴൽ കിണറ്റിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞിനെ എടുക്കാൻ നോക്കി വലിയൊരു കുഴിയെടുത്ത് വരെ അവർ ആ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കാൻ നോക്കി എന്നാൽ ആർക്കും തന്നെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം കഠിനമായിരുന്നു. ഇനി ആകെ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്നു പറയുന്നത് ആരെയെങ്കിലും കുഴൽ കിണറ്റിലേക്ക്.

ഇറങ്ങി കുഞ്ഞിനെ പുറത്തെടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ചാൻസ് മാത്രമാണോ മുന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും വളരെ നേരത്തെ ഭാരമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ പോലെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ആയിരിക്കണം അതിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്. ആരാണ് ഈ സാഹസികം ഏറ്റെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് മുന്നിലേക്ക് ഒരു സഹോദരന്റെ പോലെ തന്നെ.

ഒരു വന്നത് ഒരു കുഞ്ഞിനെയും അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട പോലെയാണ് ഇനി മറ്റൊരു കുഞ്ഞു കൂടി മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആകെ ഭയമായി. എന്തുതന്നെയായാലും അവൻ റിസ്ക് എടുക്കാൻ തയ്യാറായി മുന്നോട്ട് വന്നു. ഒരുപാട് പേർ അവനെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയെങ്കിലും അതൊന്നും വകവയ്ക്കാതെ അവൻ ആ ഒരു മിഷന് വേണ്ടി രംഗത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. തുടർന്ന് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.