എത്ര വലിയ ശ്വാസംമുട്ട് ആണെങ്കിലും മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ഇനി ഇല്ലാതാക്കാം

നമ്മൾ ഒരുവിധം ആളുകൾക്ക് അലർജി മൂലമോ മറ്റ് എന്ത് കാരണമേലും വിശ്വാസമിട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്ന ആളുകളാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ശ്വാസംമുട്ടൽ നിന്ന് ഒരു മുക്തി നേടാൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന കുറച്ച് നല്ല ടിപ്പുകൾ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ എന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. ശ്വാസകോശം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനം നിറഞ്ഞ ഒരു അവയവം തന്നെയാണ്.

ശ്വസത്തെ നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുനടക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അതിന് കേടാകാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ആവശ്യം തന്നെയാണ്. ഇതിന്റെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ആയുരാരോഗ്യം നിലനിർത്തുക എന്ന് തന്നെയാണ്. ശ്വാസകോശത്തിലെ രോഗങ്ങൾക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ പറയുന്നത് .

വൃത്തിഹീനതയും അതേപോലെതന്നെ ടോക്സിനുകൾ പുകവലി തുടങ്ങിയ ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ശ്വാസകോശങ്ങൾ ഒക്കെ ക്ലിയർ ആക്കി എടുക്കുവാനും അതേപോലെതന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ഒക്കെയുള്ള നല്ല നല്ല ചെയ്യാവുന്ന ടിപ്പുകൾ ആണ് ഇന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. മൂന്നു നാലു ദിവസത്തേക്ക് എങ്കിലും മനുഷ്യൻ മാംസം മുട്ട തുടങ്ങിയവ എല്ലാ രീതിയിലും ഒഴിവാക്കുക.

ദിവസവും ഉറങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് ഒരു ഗ്ലാസ് ഗ്രീൻ കീ കുടിക്കുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതായിരിക്കും. അതേപോലെതന്നെ മൂന്നുദിവസം പ്രഭാത ഭക്ഷണത്തില് പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ് കഴിക്കുന്നതും വളരെയധികം നല്ലതാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.