മലയാള സിനിമയിലെ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം മുൻനിര താരങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം….

മലയാള സിനിമയെയും നിർമ്മിത വിനെയും രക്ഷിക്കാനായി താരങ്ങൾ തങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം കുറയ്ക്കണമെന്നാണ് ഫിലിം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി സുരേഷ് കുമാർ പറയുന്നത്. പല മലയാള സിനിമകളും മുതൽമുടക്കിനും പകുതിപോലും പ്രതിഫലം നേടുന്നില്ല എന്നാൽ താരങ്ങൾ ആകട്ടെ തങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം ഒട്ടും കുറയുന്നുമില്ല സൂപ്പർതാരങ്ങൾ അഞ്ച് കോടി മുതൽ 15 കോടി വരെയാണ് പ്രതിഫലം വാങ്ങുന്നത് മുൻനിര നായകന്മാർ 50 ലക്ഷം തൊട്ട് ഒരു കോടിയാണ് പ്രതിഫലം വാങ്ങുന്നത് യുവതാരങ്ങൾ ആകട്ടെ 2 ലക്ഷം മുതൽ 50 ലക്ഷം വരെയും 75 ലക്ഷം വരെയും വാങ്ങുന്നവർ ഉണ്ട് എന്നാൽ ഒരു സിനിമ വിജയിച്ചാൽ തകർന്നാൽ ഓ താരങ്ങൾ പ്രതിഫലം കുറക്കുന്നില്ല പകരം കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ താരങ്ങൾ പ്രതിഫലം കൂട്ടിയാൽ മലയാള സിനിമ പ്രതിസന്ധിയിലാകും മലയാളത്തിൽ മുതൽമുടക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കുന്നത്.

ഒരുപാട് സിനിമകളും ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട് വന്നത് കാരണം പ്രേക്ഷകനും തിയറ്ററിൽ പോകാൻ മലയാള സിനിമയെയും നിർമ്മിത വിനെയും രക്ഷിക്കാനായി താരങ്ങൾ തങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം കുറയ്ക്കണമെന്നാണ് ഫിലിം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി സുരേഷ് കുമാർ പറയുന്നത്. പല മലയാള സിനിമകളും മുതൽമുടക്കിനും പകുതിപോലും പ്രതിഫലം നേടുന്നില്ല എന്നാൽ താരങ്ങൾ ആകട്ടെ തങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം ഒട്ടും കുറയുന്നുമില്ല സൂപ്പർതാരങ്ങൾ അഞ്ച് കോടി മുതൽ 15 കോടി വരെയാണ് പ്രതിഫലം വാങ്ങുന്നത് മുൻനിര നായകന്മാർ 50 ലക്ഷം തൊട്ട് ഒരു കോടിയാണ് പ്രതിഫലം വാങ്ങുന്നത് യുവതാരങ്ങൾ ആകട്ടെ 2 ലക്ഷം മുതൽ 50 ലക്ഷം വരെയും 75 ലക്ഷം വരെയും വാങ്ങുന്നവർ ഉണ്ട് എന്നാൽ ഒരു സിനിമ വിജയിച്ചാൽ തകർന്നാൽ ഓ താരങ്ങൾ പ്രതിഫലം കുറക്കുന്നില്ല പകരം കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

ഇത്തരത്തിൽ താരങ്ങൾ പ്രതിഫലം കൂട്ടിയാൽ മലയാള സിനിമ പ്രതിസന്ധിയിലാകും മലയാളത്തിൽ മുതൽമുടക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കുന്നത് ഒരുപാട് സിനിമകളും ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട് വന്നത് കാരണം പ്രേക്ഷകനും തിയറ്ററിൽ പോകാൻ മലയാള സിനിമയെയും നിർമ്മിത വിനെയും രക്ഷിക്കാനായി താരങ്ങൾ തങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം കുറയ്ക്കണമെന്നാണ് ഫിലിം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി സുരേഷ് കുമാർ പറയുന്നത്. പല മലയാള സിനിമകളും മുതൽമുടക്കിനും പകുതിപോലും പ്രതിഫലം നേടുന്നില്ല എന്നാൽ താരങ്ങൾ ആകട്ടെ തങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം ഒട്ടും കുറയുന്നുമില്ല സൂപ്പർതാരങ്ങൾ അഞ്ച് കോടി മുതൽ 15 കോടി വരെയാണ് പ്രതിഫലം വാങ്ങുന്നത് മുൻനിര നായകന്മാർ 50 ലക്ഷം തൊട്ട് ഒരു കോടിയാണ് പ്രതിഫലം വാങ്ങുന്നത് യുവതാരങ്ങൾ ആകട്ടെ 2 ലക്ഷം മുതൽ 50 ലക്ഷം വരെയും 75 ലക്ഷം വരെയും വാങ്ങുന്നവർ ഉണ്ട് എന്നാൽ ഒരു സിനിമ വിജയിച്ചാൽ തകർന്നാൽ ഓ താരങ്ങൾ പ്രതിഫലം കുറക്കുന്നില്ല.

പകരം കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ താരങ്ങൾ പ്രതിഫലം കൂട്ടിയാൽ മലയാള സിനിമ പ്രതിസന്ധിയിലാകും മലയാളത്തിൽ മുതൽമുടക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കുന്നത് ഒരുപാട് സിനിമകളും ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട് വന്നത് കാരണം പ്രേക്ഷകനും തിയറ്ററിൽ പോകാൻ മടിക്കുന്നു പലരും വിചാരിച്ചത് തീയറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് നൽകാത്ത ഒരു സിനിമയാണെങ്കിൽ മൊബൈലിൽ കാണാം എന്നുള്ളതാണ് അതിനാൽ പലരും തിയേറ്ററിൽ പോകാറില്ല തിയേറ്ററിൽ ഇറങ്ങിയ പടം രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മൊബൈലിൽ കിട്ടുമെന്ന് പ്രേക്ഷകനെ പ്രതീക്ഷയാണ് മലയാളസിനിമയ്ക്ക് മറ്റൊരു തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണം ആകുന്നത് കോടികൾ മലയാളസിനിമയ്ക്ക് ഗുണകരമല്ലെന്ന് മലയാള സിനിമയുടെ ശാപമാണെന്നും സുരേഷ് കുമാർ പറയുന്നു എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ സിനിമയും ആകെമൊത്തം പ്രതിസന്ധിയിലാണ് മലയാള സിനിമയുടെ കാര്യം തന്നെ എല്ലാ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളെല്ലാം പ്രതിഫലം കുറയ്ക്കണമെന്നാണ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ മുന്നോട്ടുവെയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.