ശരീരഭാരം കൂട്ടാനായി ചെയ്യാവുന്ന എളുപ്പവഴികൾ

ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും വിശപ്പിനെയും ഉണർത്തും ധാന്യങ്ങളും പ്രോട്ടീനും അടങ്ങിയതാപനം ഭക്ഷണം ഏതെങ്കിലും ഒരു നാട്ടുപടവും കഴിക്കാം എങ്ങനെയെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് വണ്ണം വയ്ക്കണമെന്ന് പഴങ്ങളും വ്യത്യസ്തങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കിയാൽ മതിവയറു പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിറഞ്ഞ് അധികം കഴിക്കാൻ പറ്റാത്തവരാൻ ദിവസവും മൂന്നുനേരം വലിയ അളവിൽ കഴിക്കുന്നതിലും നല്ലത് ചെറിയ അളവിൽ 4 5 നേരമായി കഴിക്കുന്നതാണ്.

   

രണ്ടര മുതൽ മൂന്നുമണിക്കൂർ ഇടവേളയെ പാടുള്ളൂ ഒരിക്കലും അഞ്ചുമണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ഇടവേള വരരുത് ഇടയ്ക്കൊക്കെ പുതിയ വിഭവങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കണം. ജോലിക്കാർക്കും മറ്റും പ്രായോഗികമാവില്ല അവർക്ക് പഴങ്ങൾ അണ്ടിപ്പരിപ്പുകൾ കുക്കീസ് ഉണക്കപ്പഴങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ അസൗകര്യം ഇല്ലാതെ കൊണ്ട് നടക്കാവുന്ന സ്നാക്സുകൾ ഉപയോഗിക്കുക .

https://youtu.be/uvAzm19PD6M

ഉദാഹരണത്തിന് അഞ്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കഴിച്ചിരുന്നത് എപ്പോഴും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അങ്ങനെ സ്വാഭാവികമായും കൂടുതൽ ഭക്ഷണം എടുക്കും ആദ്യം ഭക്ഷണം കൊണ്ട് നിർത്തരുത് രണ്ടാമത് ഒരു അല്പം കൂടി വീണ്ടും എടുക്കുക വെള്ളം മാത്രം കുടിക്കാതെ കുടിക്കുക ഉദാഹരണം കൂടുതലുള്ള ഭക്ഷണം ശരീരഭാരം കൂട്ടും മധുരക്കിഴങ്ങ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ക്യാരറ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ രാത്രി വൈകി ഊർജ്ജം നടന്ന ഊർജ്ജം നിറഞ്ഞ ഉയർന്ന കാനറിയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്നാക്ക് കഴിക്കുക രാത്രി ശരീരത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാം അടിസ്ഥാന ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ചെറിയ അളവിൽ ഉറക്കത്തിനായും കുറച്ചുകൂടി പോകും ആഴ്ചകൾ കൊണ്ട് തന്നെ ശരീരഭാരത്തിൽ പ്രകടമായ വ്യത്യാസം കാണാം. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.