കിഡ്നി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഇവയാണ്… തീർച്ചയായും അറിയണം…

ശരീരം പലതരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾക്കും പലതരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങളാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇന്ന് എവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കു വയ്ക്കുന്നത് കിഡ്നി രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളും അവയുടെ കാരണമാണ്. പലപ്പോഴും കിഡ്നിയുടെ അസുഖങ്ങൾക്ക് പ്രകടമായ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കണം എന്നില്ല. എന്നാൽ വളരെ ചെറുത് ആയ പല രോഗ ലക്ഷണങ്ങളും കിഡ്നി രോഗങ്ങളുടെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ആയി കാണാവുന്നതാണ്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കിഡ്നി രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്ന് മുഖത്തും കാലിലും കാണുന്ന നീര്.

മൂത്രത്തിൽ അളവ് കുറയുക മൂത്രത്തിന് നിറവ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുക. ചുവന്ന നിറം ഉണ്ടാവുക. ഇടയ്ക്കിടെ മൂത്രനാളിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ തുടങ്ങിയവ കിഡ്നി രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാകാറുണ്ട്. മൂത്രമൊഴിക്കുമ്പോൾ പതഞ്ഞ് പോവുക നടക്കുമ്പോൾ കിതപ്പ് അനുഭവപ്പെടുക ഓക്കാനം ചർദ്ദി വിശപ്പില്ലായ്മ ഭക്ഷണത്തോടുള്ള അതൃപ്തി എന്നിവയെല്ലാം കിഡ്നി രോഗലക്ഷണങ്ങളാണ്. കിഡ്നി രോഗത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രധാന ലക്ഷണം മുഖത്തും കാലിലും ഉണ്ടാകുന്ന നീര് ആണ്.

ഏറ്റവും സാധാരണയായി കുറെ നേരം നിൽക്കുന്നവരിൽ ആണ് നീര് കാണുന്നത്. ഇത് കിഡ്നി യിലൂടെ പ്രോടീൻ ലീക്കായി പോകുന്നതിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. മുഖത്തും കാലിലും കാണാവുന്ന നീര് പലപ്പോഴും കിഡ്നി അസുഖത്തിന് വളരെ നേരത്തെ കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ ആവാം. അതുപോലെ തന്നെ മൂത്രത്തിൽ കാണുന്ന രക്താണുക്കളുടെ അളവ് ബ്ലഡിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ക്രിയാറ്റിന് അളവ്. പ്രഷർ തുടങ്ങിയവ മൂലം മൂന്ന് ലക്ഷണങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും.

അത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കിഡ്നിരോഗം ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. NB ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഓരോരുത്തരുടെയും ശരീരം പലതരത്തിലാണ് ഇതിനെ പ്രതികരിക്കുക. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണൂ.