ജാസ്മിൻ ആർമി റോബിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിന്??

ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിൽ നിന്നും പുറത്ത് ആയതിനു ശേഷം ജാസ്മിനും റോബിനും തന്നെ പുറത്ത് ഒരു തരത്തിലുള്ള ശത്രുത ഇല്ല എങ്കിലും ഇരുവരുടെ ആർമി കൾ തമ്മിൽ നല്ല തരത്തിലുള്ള മത്സരമാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇവരെ അവരുടെ ആർമി കളാണ് തമ്മിലടിപ്പിക്കുന്ന ത. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ രീതി വളരെ മോശമാണ് അഭിപ്രായം അഭിപ്രായമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ജാസ്മിൻ തന്നെ വരെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കിയേ മതിയാകുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പരക്കുന്ന വർത്തമാനം.

   

അതുകൊണ്ടുതന്നെ ജാസ്മിൻ തന്നെയാ ആർമിയെ പറഞ്ഞു നിർത്തണമെന്നും അല്ലാത്തപക്ഷം ഇത് കൂടുതൽ വഷളാകുമെന്നും ആണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നത്. കാലിക്കറ്റ് മാളിൽ റോബിനെ വൻ സ്വീകരണം ഒരുക്കിയപ്പോൾ റോബിൻ ആരാധകരെ കണ്ട് കണ്ണ് തള്ളി ഇരിക്കുകയാണ് ജാസ്മിൻ ആർമി. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ജാസ്മിൻ ആരാധകർ റോബിന് എതിരെ മോശമായ കമൻറുകൾ ഇട്ട് കമൻറ് ബോക്സിൽ വിറക്കുകയാണ്.

എന്നാൽ റോബിൻ എല്ലാതരത്തിലുള്ള ഇൻറർവ്യൂ കളിലും ജാസ്മിൻ വാ വളരെ നല്ല സ്വഭാവം ആണെന്നും അതൊക്കെയും എൻറെ ഭാഗമായ അത്തരം രീതികൾ സ്വീകരിച്ചതെന്നും ഉള്ള തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങളാണ് ഇതുവരെ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ജാസ്മിൻ ആർമി ഇത് പെട്ടെന്ന് നിർത്തണമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നടക്കുന്ന സംസാരം. ജാസ്മിൻ ഇപ്പോൾ ഒരു വല്ലാത്ത പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നുപോവുകയാണ്.

അവളുടെ പാർട്ട്ണർ അവളെ ഇനി വേദനയിൽ എല്ലാം തിരിച്ചുപിടിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹത്തിൽ ജീവിക്കുകയാണെന്നും ഇവിടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ജാസ്മിൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തത് ഒതുക്കി തീർക്കണമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ആരാധകരുടെ ആവശ്യം. മിനിമം റോബിനും നല്ല മികച്ച രണ്ട് കണ്ട് സ്റ്റൻസ്ആണെന്നും ഒരാൾ ഒരാൾ ഇതിനേക്കാൾ മികച്ച രണ്ട് കണ്ട് സ്റ്റൻസ് ആണെന്നും ഇരുവരും നല്ല മത്സരാർത്ഥികൾ ആണെന്നും പ്രേക്ഷകർ ഉറപ്പിച്ചുപറയുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക.