നാട്ടിലെ ബ്ലോക്ക് വരാതിരിക്കാൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത്

വരാതിരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അതല്ല വന്നാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈഫ് എങ്ങനെയാണ് മുമ്പോട്ട് പോകേണ്ടത് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും. ബ്ലോക്ക് വരുന്നതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ വളരെ സാധാരണമാണ് ഒരു 40 വയസ്സുകാരൻ ഒരു 50 വയസുകാരനൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെന്ന് കേൾക്കുന്നതും അതിനെന്താ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് ആലോചിക്കുന്നത്

   

മെയിൻ കാരണം കൊളസ്ട്രോൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആകുന്നതാണ് എനർജി കിട്ടുന്നത് ഹാർട്ടിന്റെ ബ്ലോക്ക് വരുമ്പോഴാണ് നെഞ്ചുവേദന വരുന്നത് അത് കൂടി വരുമ്പോൾ ഒരു ഹാർഡ് അറ്റാക്ക് വരുന്നത് അതിലും കൂടുതൽ വരുമ്പോൾ ഈ ബ്ലോക്കിൽ വരുന്നത് ചെറുപ്പക്കാരനാണ് കാണുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഇപ്പോൾ ഷുഗർ വളരെ കൂടുതലാണ്

ബ്ലഡ് പ്രഷർ വളരെ കൂടുതലാണ് അതിന്റെ കൂടെ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഈ മൂന്നു കാരണങ്ങളും ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് വളരെ. വരാൻ കാരണമാകുന്നുണ്ട് നമുക്കൊരു നല്ലൊരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ സ്‌മോക്കിങ് നിർത്തി എക്സർസൈസ് ചെയ്ത് വെയിറ്റ് കൂടാതെ നോക്കിയാൽ ഈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസസ് വരില്ല ഏതാണ്.

കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബ്ലോക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുന്നു. നമ്മളെല്ലാവരും അഡൾട്ട് ഉള്ള എല്ലാവരും അവരുടെ ഷുഗർ എത്ര കൊളസ്ട്രോൾ അത് വളരെ കൂടുതലാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.