ഹൈ കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കാൻ

എന്താണ് കൊളസ്ട്രോൾ ഇത് എങ്ങനെ കൂടുന്നു കൊളസ്ട്രോൾ കൂടിയാൽ ശരീരം കാണിക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എന്താണ് ഹൈക്കോളസ്ട്രോൾ ആണ് ഇന എല്ലാവർക്കും കൊളസ്ട്രോൾ കൂടാറുണ്ട് നമുക്കറിയാം കൊളസ്ട്രോൾ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹൃദയത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുകയും വരാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ്പ്രവർത്തനത്തെ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോണുകൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിനും കൊളസ്ട്രോൾ ആവശ്യമാണ് .

   

നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് കൊളസ്ട്രോളുകൾ ഉണ്ട് നല്ല കൊളസ്ട്രോളും അതോടൊപ്പം ചീത്ത കൊളസ്ട്രോളും അതാണ് പറയുന്നത് ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കൊളസ്ട്രോളാണ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അളവിൽ കൂടുന്ന സമയത്താണ് നമ്മുടെ രക്തപ്രവാഹം എല്ലാ ഏരിയകളിലും എത്തിപ്പെടാതെ ശരീരത്തിലെ. നമ്മുടെ ശരീരം മുൻകൂട്ടി കാണിക്കുന്ന ചില ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ട്.

ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഹൃദയത്തിലേക്ക് ശരിയായ അളവിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നത് പല അസുഖങ്ങൾ കാരണമായിട്ടും വരാറുണ്ട്.

പക്ഷേ അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ യാതൊരുവിധ കാരണങ്ങളും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നെഞ്ച് വേദന വരുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ക്ലീൻ ചെയ്താലും അമിതമായ കൊളസ്ട്രോളിന്റെ വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ആണിത്. ശക്തമായ തലവേദനയും അതുപോലെ തന്നെ ക്ഷീണവും തളർച്ചയും ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.