ബിപി കുറയ്ക്കാൻ ആയിട്ട് ഈ ഭക്ഷണം സാധനങ്ങൾ മാത്രം കഴിച്ചാൽ മതി

നമുക്ക് ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ചില ഭക്ഷണങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാം ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളിൽ പ്രധാനമാണ് രക്തസമ്മർദ്ദം അഥവാ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഇരുന്നാൽ വളരെ വേഗം ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ എത്തുന്ന ഒന്നാണ് രക്തസമ്മർദ്ദം. ഹൃദയം ചുരുങ്ങി രക്തം പമ്പ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ രക്തക്കുഴലുകളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന സമ്മർദമാണ്.

   

രക്തസമ്മർദ്ദം ഹൃദയമിടിപ്പിന്റെ ശക്തി. രക്തക്കുഴലുകളിൽ രക്തയോട്ടത്തിനുള്ള തടസ്സം ഇല്ലായ്മ ശരീരത്തിലെ രക്തത്തിന്റെ അളവ് എന്നീ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണ് രക്തസമ്മർദ്ദത്തിന്റെ അളവ് ഏറിയും കുറഞ്ഞു കാണപ്പെടുന്നത് ചെറുതും വലുതുമായ രക്തക്കുഴലുകളിൽ തടസ്സം കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞുകൂടുക ശക്തിയിക്കുക.

മുതലായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് രക്തസമ്മർദ്ദം അധികരിക്കാം ഹൃദയം രക്തത്തെ പുറത്തേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ രക്തക്കുഴലുകളുടെ ഭിത്തിയിൽ അധികം സമ്മർദ്ദം ഏൽപ്പിക്കുന്നു. ഇതിനെ സിസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ എന്നും ഹൃദയം വിശ്രമവസ്ഥയിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ രക്തക്കുഴലുകളിലെ സമ്മർദ്ദം താരതമ്യേന കുറവായിരിക്കും.

ഈ അവസ്ഥയെ പ്രഷർ എന്നും പറയുന്നു രക്തസമ്മർദ്ദം ഓഫ് മെർക്കുറി എന്ന കണക്കിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ സിറ്റോളിക് പ്രഷറും താഴെ കൊടുക്കുന്നത് ഡയലോഗ് പ്രഷറും ആണ് ശരാശരി പൂർണ്ണ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയിൽ രക്തസമ്മർദ്ദം 117 ബാർ 60 മുതൽ 120 ബാർ 80 വരെയാണ് ഈ രോഗാവസ്ഥയ്ക്ക് പ്രകടമായ ലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് രോഗം വന്നാൽ അറിയാതെ പോകുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.