ഇത് പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ട് തരും… മുഖം വെളുക്കണോ ഇത് അറിയൂ..!!

മുഖസൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായകരമായ ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. മുഖ സൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ എന്താണ് മാർഗം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് ഇന്നത്തെക്കാലത്ത് കൂടുതൽ പേരും. എന്നാൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കാറില്ല. ഇന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു വൈറ്റിനിങ് ഫേസ് പാക്ക് എങ്ങനെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാം എന്നാണ്. വീട്ടിൽ ലഭ്യമായ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം.

   

തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കു വയ്ക്കുന്നത്. പലരും മുഖത്തുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പലതരത്തിലുള്ള കെമിക്കൽ ക്രീമുകളും ലോഷനുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ്. ചിലർ പലതരത്തിലുള്ള കോസ്മെറ്റിക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൃത്യമായി റിസൾട്ട് നൽകുന്ന ഒന്നല്ല.

വളരെ നഴ്സുമാരിൽ തയ്യാറാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കു വെക്കുന്നത്. ഇതിന് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ആവശ്യമാണ്. ഇതുകൂടാതെ കാപ്പിപ്പൊടി ചായപ്പൊടി ഇതുകൂടാതെ ഗോതമ്പുപൊടി ചെറുനാരങ്ങ കൂടി ആവശ്യമാണ്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ റിസൾട്ട് തരുന്ന വൈറ്റിനിങ് പാക്ക് ഇനി വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ്.

NB ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഓരോരുത്തരുടെയും ശരീരം പലതരത്തിലാണ് ഇതിനെ പ്രതികരിക്കുക. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണൂ.