ഒലിവ് ഓയിലിന്റെ ഗുണങ്ങളും ഉപയോഗങ്ങളും

സ്വാഗതംഎന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മുടെ ഒലിവോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കൂടുതലായി മലയാളികളും അല്ലാതെ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്തു വരുന്ന ഒരു സമയം ഇതിന് യൂസ് കൂടും ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ഹെൽത്ത് ബെറ്റസും ശരിക്കും നല്ല ഒലിവ്. പ്യൂരിറ്റി നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

നമ്മുടെ ഈ ഒലിവോയിൽ ആണെങ്കിൽ അതിൽ ഹെൽത്തി നല്ലതാണ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് അതുകൊണ്ടുതന്നെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇൻഫ്ളമേഷൻ ഒക്കെ എതിരെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റും അതിനുള്ള ഒരു പവർ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് കൊടുക്കും.

അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ശരീരത്തിലെ ബാഡ് കൊളസ്ട്രോളിന്റെ കണ്ടൻസ് കുറയ്ക്കാനും ഈ ഒലിവോയിൽ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതുപോലെ തടയാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട് നമ്മുടെ ഓക്സിഡന്റ് കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കുന്നത് വഴി ഹൃദ്രോഹങ്ങൾ വരാതിരിക്കാനും വരുന്ന രോഗങ്ങളെ നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ.

നമ്മളെ ഡയബറ്റിസ് കണ്ടന്റ് കൂടുന്നത് അസുഖങ്ങളെ വേദന കുറയ്ക്കാനും. അതുപോലെതന്നെ സ്ട്രോടയിൽ സ്ട്രോക്ക് വരാതിരിക്കാനും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ ആക്കുക അതിനാൽ വളരെയധികം നല്ലതാണ് ഒലിവ് ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് ആയിട്ട് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണണം കാണുക.