ഹൈ പ്രഷർ നിയന്ത്രിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ദോഷങ്ങൾ

രോഗങ്ങളിൽ പ്രധാനമാണ് രക്തസമ്മർദ്ദം അഥവാ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ. ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഇരുന്നാൽ വളരെ വേഗം ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ എത്തുന്ന ഒന്നാണ് രക്തസമ്മർദ്ദം ഹൃദയം ചുരുങ്ങി രക്തം പമ്പ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ രക്തക്കുഴലുകളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന സമ്മർദമാണ് രക്തസമ്മർദ്ദം ഹൃദയമിടിപ്പിന്റെ ശക്തി രക്തക്കുഴലുകളിൽ രക്തയോട്ടത്തിനുള്ള തടസ്സം ഇല്ലായ്മ ശരീരത്തിലെ രക്തത്തിന്റെ അളവ് എന്നീ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണ് രക്തസമ്മർദ്ദത്തിന്റെ അളവ് ഏറിയും കുറഞ്ഞു കാണപ്പെടുന്നത്.

   

ചെറുതും വലുതുമായ രക്തക്കുഴലുകളിൽ തടസ്സം കൊഴുപ്പടിഞ്ഞു കൂടുക ശക്തി ക്ഷയിക്കുക മുതലായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് രക്തസമ്മർദ്ദം അധികരിക്കാം. ഹൃദയം രക്തത്തെ പുറത്തേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ രക്തക്കുഴലുകളുടെ ഭിത്തിയിൽ വളരെയധികം സമ്മർദ്ദം ഏൽപ്പിക്കുന്നു. ഇതിനെ സിസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ എന്നും ഹൃദയം ആയിരിക്കുമ്പോൾ രക്തക്കുഴലുകളിലെ സമ്മർദം താരതമ്യേന കുറവായിരിക്കും. ഈ അവസ്ഥയെ.

ഡേറ്റോളിക് പ്രഷർ ഒന്നും പറയുന്നു രക്തസമ്മർദം ഓഫ് മെർക്കുറി എന്ന കണക്കിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ സിറ്റോളിക് പ്രഷറും താഴെ കൊടുക്കുന്നത് ഡയറ്റോ പ്രഷർ ആണ് ശരാശരി പൂർണ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയിൽ രക്തസമ്മർദ്ദം 110 60 മുതൽ 120 ബാർ 80 വരെയാണ്

ഈ രോഗാവസ്ഥയ്ക്ക് പ്രകടമായ ലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് രോഗം വന്നാൽ അറിയാതെ പോകുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു നടുക്കം പരിഭ്രമം വിയർക്കുക. പശ്ചാഘാതം എന്നിവയൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. എന്നാൽ ഇതിനുള്ള മരുന്നുകൾ ലഭ്യമല്ല. തുടർന്ന് അറിയുന്നില്ല ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.