ഒരു വയസ്സുള്ള മനുഷ്യ കുഞ്ഞിനോട് സ്നേഹം കാണിച്ച ഗോറില്ലയുടെ കഥ കേട്ട് എല്ലാവരും ഞെട്ടി

മാതൃത്വം എന്നത് ഈ ലോകത്തു ഏറ്റവും മഹത്തമുള്ളതാണ്. പലപ്പോഴും നമുക്ക് വാക്കുകൾ കൊണ്ടു പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല. അത്തരം ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാകുന്നത്. ഈ വീഡിയോ നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ ഈറൻ അണിയിക്കും. ബോസ്റ്റനിലെ ഒരു സൂ വിൽ ആണ് ഇത് സംഭവിച്ചത്. ഈ മാതാപിതാക്കൾ തങ്ങളുടെ ഒരു വയസുള്ള കുട്ടിയുമായി സൂ കാണാൻ എത്തുകയാണ്.

   

അവിടെ വെച്ചു ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാകുന്നത്. തന്റെ ഒരു വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞുമായി മൃഗങ്ങളെയും കണ്ടുനടന്ന ആ അമ്മ ഗോറില്ലയുടെ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ ഒന്ന് വിശ്രമിക്കാനായി ഇരുന്നതാണ്. അപ്പോഴാണ് അത് സംഭവിച്ചത് ഒരു ഗോറില്ല അവരുടെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് ആ കുട്ടിയെ തന്നെ നോക്കുന്നു.

അതിന്റെ മുഖം ഗ്ലാസിനോട് ചേർത്തുവച്ചു. കുട്ടിയെ കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ സ്നേഹത്തോടെ ഒരു അമ്മ കുട്ടിയെ എടുക്കുന്നതുപോലെ എല്ലാ ആക്ഷനും കാണിക്കാനും ഉമ്മ കൊടുക്കുന്നത് പോലെ കാണിക്കാനും തുടങ്ങി. കുഞ്ഞിനെ തൊടാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും ആ അമ്മ കുഞ്ഞിനെ ഗ്ലാസിനടുത്ത് കാണിച്ചപ്പോൾ അതിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് സ്നേഹം കാണിച്ചു.

സാധാരണ കുരങ്ങന്മാരെ പോലെയല്ല ഗോറില്ലകൾ അവർ മനുഷ്യന്മാരെ ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടപ്പോൾ ആ ഗോറില്ല കാണിച്ചത് എല്ലാവരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. അപ്പോഴാണ് ചങ്ക് തകർക്കുന്ന ആ വാർത്ത അവിടുത്തെ ജീവനക്കാരൻ പറഞ്ഞത്. എന്താണെന്നറിയാൻ തുടർന്ന് വീഡിയോ കാണുക.