തുടയുടെ ഇടുക്കിലെ കറുപ്പ് നിറം മാറാൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ചില ഹോം റെമഡി

സ്ഥലം കിട്ടാതെ പോയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാരണം നാട്ടിലുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കൾക്കും വേണ്ടി ഞാൻ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. ആര്യവേപ്പിന്റെ ഇലയാണ് ആര്യവേപ്പിന്റെ ഇല നമുക്ക് ഒരു 10 തണ്ട് ഇതുപോലുള്ള 10 തണ്ടെടുക്കാൻ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആര്യവേപ്പില കിട്ടുന്നില്ല.

   

എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന തെയ്യം റിസൾട്ട് തരുന്ന ഒന്നാണ് കണിക്കൊന്ന ജില്ല ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടും എല്ലാ സ്ഥലത്തും കിട്ടും നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് കണിക്കൊന്നയും സുലഭമായി കിട്ടുന്ന ഒന്നാണ്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എടുക്കാൻ നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം വേണ്ടതാണ് പച്ചമഞ്ഞൾ ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടുന്നതാണ് പച്ചമഞ്ഞൾ ഇതുപോലെ ഒരു മൂന്ന് കഷണം ചെറിയ മൂന്നു കഷണം എടുത്ത് നല്ലത് പോലെ ചതച്ചെടുക്കുക.

വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഇടിച്ച്. നാട്ടിലുള്ള ആളുകളാണ് പാളയംകോടൻ വാഴയില ഇഞ്ചി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ആ ഭാഗത്ത് കച്ചവടങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നല്ലതുപോലെ തേച്ച് കഴുകി നമ്മള് കഴുകുക കുറച്ചുദിവസം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഫലപ്രദമാണ്.

പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അതിനുശേഷം നാരങ്ങയുടെ ഒരു പകുതി കഷണം കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുക. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.