മുട്ടുവേദന മാറാനായി വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന ചില പൊടിക്കൈ

നമസ്കാരം എല്ലാവരും കാണുന്ന ഒന്നാണല്ലോ ഈ കൈമുട്ട് വേദന കാൽമുട്ട് വേദന അതുപോലെതന്നെ നടുവേദന അടിപൊളി വന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അതായത് നമ്മുടെ മുതിര വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപിടി മുന്തിരി പാത്രത്തിലേക്ക് കഴിഞ്ഞു. ഞാനിപ്പോൾ മൺചട്ടിയെടുത്ത് ചൂടാക്കി കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്.

   

അതിലേക്ക് കല്ലുപ്പും അതുപോലെതന്നെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ മാറി നല്ല ഡ്രൈ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വറുത്ത മണം വരും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. മുതിരയും ഉപ്പും കൂടി വറുത്ത് വച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു തുണിയിലേക്ക് നല്ലൊരു കോട്ടൻ തുണിയിലേക്ക് ഇട്ടുവയ്ക്കുക.

അതിനുശേഷം ഇതൊരു കിഴി ആയിട്ട് കെട്ടിവയ്ക്കുക. ഇതൊന്നും പുറത്തു പോകാതിരിക്കും എങ്ങനെ അറിയാത്തവർക്കാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് മനസ്സിലാവും അതുപോലെ തന്നെ മുതിരയാണ്.

ഇത് നമുക്ക് ചൂടോടെ തന്നെ നമുക്ക് എവിടെയാണ് വേദനയുള്ള ഭാഗത്ത് കൈമുട്ട് പിടിക്കാവുന്നതാണ്. തന്നെ ചൂടോടെ വെക്കാൻ പാടില്ല ഒന്നെങ്കിൽ ഇത് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നിലത്ത് രണ്ട് തട്ട് തട്ടണം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈവെള്ളയിൽ രണ്ടു തട്ട് തരണം മാത്രമാണ് നമുക്ക് വേദനയുള്ള ഭാഗത്ത് വയ്ക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.