ദിൽഷ ബിഗ്ബോസ് വീട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക്..

ഓരോ ചലനങ്ങളും ഏറ്റെടുക്കുന്ന ആരാധകരെ അതുകൊണ്ടാണ് വൈറലാകുന്നത്. ഓരോ ദിവസം വ്യത്യസ്തമായ വാർത്തകൾകൊണ്ട്നിറയുകയാണ്.വലിയരീതിയിൽകോളിളക്കംആണ്ബിഗ്ബോസിൽസൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.അതിനിടയിലാണ് ഡോക്ടർ റോബിനും ജാസ്മിൻ പുറത്തു പോകുന്നത്. ബിഗ്ബോസിൽ ഏറ്റവും നല്ല മത്സരാർത്ഥികൾ ആയിരുന്നാൽ ഇവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സെക്ഷൻ സൃഷ്ടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പുറത്തുവന്നത്.

ഇത് വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ആണ് ബിഗ്ഗെസ്റ്റ് വീടിനുള്ളിൽ കേറിയത്. പ്രേക്ഷകർ ഒന്നാകെ ഏറ്റെടുക്കുകയും അവർ ഓരോരുത്തരുടെയും പക്ഷം പറഞ്ഞ വ്യത്യസ്തമായ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ ദിൽഷാദ് ബിഗ്ബോസ് വീട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു എന്ന തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ദിൽഷ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക മാനസിക സമ്മർദമാണ് ബിഗ്ബോസ് വീട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള കാരണം.

എന്നാണ് ഇപ്പോൾ അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള അമിതമായ മാനസിക സംഘർഷവും എന്നും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും ദേശീയ പൂർണമായും തളർത്തി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നും അതിനാൽ സ്വയം ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു എന്ന വാർത്തകളാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത്. റോബിൻ ആരാധകർ ജില്ലയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്തായാലും വോട്ട് ചെയ്യും എന്നും മൂന്നാം സ്ഥാനത്തിന് ഉള്ളിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള.

ഒരു മത്സരാർത്ഥി ആണെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൾ ഒരിക്കലും പുറത്തു പോകരുത് എന്ന രീതിയിലുള്ള വാർത്തകളാണ് വരുന്നത്. എന്നാൽ ഡോക്ടർ റോബിൻ പറയുന്നത് താൻ ഡൽഹിക്ക് വേണ്ടി വോട്ട് ചെയ്യില്ലെന്നും തന്നെ ആരാധകരെക്കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഇല്ലെന്നും അവളുടെ സ്വന്തം കഴിവുകൊണ്ട് തന്നെ വിജയിച്ചു പോരും എന്ന ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടെന്നുമാണ് ഡോക്ടറുടെ വാക്കുകൾ. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക.