മുഖത്തെ കരുവാളിപ്പുകൾ, ബ്ലാക്ക് ഡോട്ട്സുകൾ എന്നിവയെ നിസ്സാരസമയം കൊണ്ട് തന്നെ നീക്കം ചെയ്യാം!! ഈ ഒരു പാക്കിലൂടെ നിങ്ങളുടെ മുഖം സുന്ദരമാം.

വളരെ തികച്ചും നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫേയിസ് പാക്കായാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു പാക്ക് നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി ഉപയോഗിച്ചു നോക്കൂ. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ പ്രശ്നത്തെ മറികടക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഈയൊരു ഉപയോഗിക്കുവാൻ അങ്ങനെ കൃത്യസമയം ഒന്നുമില്ല. വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഫെയ്സ് പാക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം.

ഈയൊരു ഫേസ്ബുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുവാൻ ആവശ്യമായി വരുന്നത് കുകുബെറാണ്. ഒരു കുക്കുംബർ ചെറിയ കഷണങ്ങളാക്കി അരിഞ്ഞെടുക്കുക. ഇനി കുക്കുമ്പേ നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ പാല് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ദുര അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം പാലിൽ ഇടുക. ഈയൊരു കുക്കുമ്പർ ഓരോന്ന് എടുത്ത് മുഖത്ത് വയ്ക്കാവുന്നതാണ്.

നല്ലൊരു റിസൾട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പാക്കിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുക. ചുരുങ്ങിയത് 20 മിനിറ്റ് നേരമെങ്കിലും ഈ ഒരു മുഖത്ത് വയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 20 ശേഷം റിമൂവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശേഷം നോർമൽ വാട്ടറിൽ കഴുകിയെടുക്കാം. ഈയൊരു പാക്ക് ചെയ്യുന്നതുപോലെ മുഖത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഡാർക്ക് സ്പോർട്സ് കരിവാളിപ്പ് എല്ലാം തന്നെ മാറും.

പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ബാങ്ക് ചെയ്യാൻ യാതൊരു പ്രായപരിധിയില്ല. വളരെ എളുപ്പത്തിലും വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഈ ഒരു ടിപ്പിലൂടെ പാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കൂ. മികച്ച റിസൾട്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാവുക.