പല്ലുകൾ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഇനി ഇതുമാത്രം ചെയ്താൽ മതി

ആദ്യം തന്നെ ഒരു പല്ലില കറയോ അല്ലെങ്കിൽ അഴുക്കോ വരുന്നത് ഒറ്റടിക്കല്ല. അത് സ്റ്റേജ് വൈസ് ആണ് അത് ആദ്യം ബ്ലാക്ക് എന്ന് പിന്നെ അതിൽ നിന്നും മാറുകയും അപ്പോൾ ഒരു ബാക്ടീരിയയുടെ ഒരു കോളനി തന്നെ ചെയ്യണം മാത്രമേ അതിനെ നമുക്ക് നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അതിനെ നശിപ്പിക്കുകയും അതിനെ ചുറ്റുപറ്റിയുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും മാറുകയും ചെയ്യും.

എന്നാൽ ഒരു ഡിസീസസ് വരുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നിന്നും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ. അത് നമ്മളെ രോഗം നിർണയിച്ചതിനുശേഷം ആണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ചികിത്സ കൊടുക്കുന്നത്. കറകൾ പല രീതിയിൽ വരാം അതായത് നമ്മുടെ സ്മോക്കിങ്ങ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷിക്കുന്ന ആഹാരം നമ്മുടെ കൊക്കക്കോള പോലുള്ള കാർബണേറ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് അങ്ങനെ പല രീതിയില്‍.

ആയുർവേദ മരുന്നുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ എല്ലാറ്റിനും കറകൾ വരാം അതും ഇതേപോലെ ക്ലീനിങ് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. പുതിയ പലരീതിയിലുള്ള രീതിയിലുള്ള ക്ലീനിങ് അങ്ങനെ ഓരോ രീതികളിലും നമുക്ക് അത് ചെയ്തു മാറ്റാവുന്നതാണ് . ബ്രഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്ലീഡിങ് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്.

ബ്രഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്ലീഡിങ് വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ മോണ രോഗത്തിന്റെ ആരംഭം വന്നു എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ഓർഡർ ഹെൽത്ത് കറക്ട് അല്ല എങ്കിൽ നമ്പർവൺ ഡിസീസസ് കൊളസ്ട്രോൾ ഡയബറ്റിക് ഡെലിവറി ബേബി അങ്ങനെ പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അസുഖങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ഇത് കൊണ്ടുപോകാനാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.