മലത്തിന്റെയും മൂത്രത്തിന്റെയും നടുക്കിൽ കിടക്കുന്ന അമ്മ പിന്നീട് ആ അമ്മയ്ക്ക് സംഭവിച്ചത് കണ്ടോ

രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആണ് അമ്മയുടെ മുറിയിൽ നിന്ന് മുക്കലും മൂളലും സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത് ഞാൻ കഴിച്ച ആ പാത്രം അടച്ചുവെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ മുറിയിലേക്ക് അപ്പോഴാണ് അവിടെ മൊത്തം മലയും മൂത്രത്തിന്റെയും ഗന്ധം മൂക്കിലേക്ക് തുളച്ചു കയറിയത്. ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി ആ വസ്ത്രങ്ങളും ബെഡ്ഷീറ്റും എല്ലാം തന്നെ മാറ്റി ശരീരം ആകെ തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കി എടുത്തു.

   

ശേഷം ആ മലമൂത്രമായ ബെഡ്ഷീറ്റ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തു വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ആമ കണ്ണീരോടുകൂടി ആ മകനെ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അവസ്ഥ. തിരിച്ച് ഞാൻ പാത്രത്തിന്റെ മുൻപിലേക്ക് വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ആലോചിച്ചു എന്റെ ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നതായിരുന്നു.

അവൾ അവൾ എന്നോട് പ്രണയം തോന്നിയതും വളരെ പെട്ടെന്ന് ആയിരുന്നു ഞാൻ ഒരുപാട് പറഞ്ഞു എന്റെ വീട്ടിലെ അവസ്ഥകളും മറ്റും അമ്മയുടെ കാര്യമൊക്കെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട അറിയില്ല എന്നെ മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ഒറ്റക്കാലിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു അവൾ. അംഗീകരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ദിവസം ഞാൻ അവളെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഞാൻ ഒരു ദിവസം.

വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ഇതുപോലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അമ്മയുടെ മുറിയിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോയി. അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നിരുന്നപ്പോൾ അവൾ എന്നോട് ശബ്ദം ഉയർത്തി ചോദിച്ചു. എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ സാധിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.