അമ്മയെ ഭാരമായി തോന്നിയപ്പോൾ ആ മകൻ ചെയ്തത് കണ്ടോ

അമ്മേ നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് ഞാനീ ഉമ്മർത്തുണ്ട് അമ്മ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ ആളുകൾ വരുന്നേക്കാൾ മുമ്പ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അമ്മയെ ഇതല്ല ഇരുട്ട് റൂമിലേക്ക് തള്ള് അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ പോലെ ഓരോന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കേണ്ടിവരും. പണ്ട് വന്നവർ പറയുന്നത് കേട്ട് കേട്ടോ മരുമക്ക സമ്പ്രദായ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ അമ്മമാരെ വീട്ടിലുള്ളത് അവർക്ക് കുറച്ചിലാണ്.

   

അതാണ് അവർ ഈ ആലോചന വേണ്ട എന്ന് വെച്ച് പോയതെന്ന്. ഇനി ഈ വരുന്ന ആലോചനയും മുടക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല. നിങ്ങളുടെ മകൾ പുര നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അതിനാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റേതായ യാതൊരു വിഷമവും നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നില്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് വല്ല ഓർഫനേജിലും കൊണ്ടുവന്ന ആക്കാൻ നോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി സംഗതി വിഷയം ആകും. നീ ഒന്ന് അടങ്ങ് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ അവരും വരുമ്പോഴേക്കും.

അമ്മേനെ ഞാൻ റൂമിൽ ആക്കി കൊള്ളാം അതുകഴിഞ്ഞിട്ട് മതി അമ്മേനെ എവിടെയെങ്കിലും കാര്യം. നമുക്ക് അമ്മയെ അമ്മയുടെ നാട്ടിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഓർഫനേജിൽ കൊണ്ടുവന്നാക്കാം അപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നവരോട് നമുക്ക് പറയും ചെയ്യാം അമ്മ നാട്ടിലാണ് ബന്ധുക്കാരുടെ വീട്ടിലാണ് എന്നൊക്കെ. നമുക്ക് ആലോചിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ.

നിങ്ങൾ വേഗം ഇറങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ നേരം വൈകും ആലോചിച്ചു എന്നാ ചിന്തകളിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് തിരികെ വന്നു അമ്മയെ കൊണ്ടെന്ന് അവിടെ ഇറക്കുമ്പോൾ ആരൊക്കെയോ വന്നു അമ്മയെ കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ മെല്ലെ അന്തരീക്ഷമൊക്കെ നോക്കി വളരെ നല്ല സ്ഥലം. തുടർന്ന് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.