കുഞ്ഞിന്റെ അസഹനീയമായ ചവിട്ടലുകളും പ്രതികരണങ്ങളും ഗർഭിണിയായ യുവതി സ്കാനിങ്ങിൽ കണ്ടത് ആരെയും ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച

ഗർഭാവസ്ഥയിലുള്ള കുഞ്ഞിന്റെ ആരോഗ്യപരിപാലനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒന്നാണ് കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ നടത്തുന്ന സ്കാനിങ് കുഞ്ഞിന്റെ ചലനങ്ങൾ മാത്രമല്ല മറ്റു ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമുണ്ടെങ്കിൽ. കാലിക്കുട്ടി കണ്ടെത്താൻ സ്കാനിംഗ് സഹായകമാകുംചിത്രത്തിൽ കുഞ്ഞു വയറ്റിൽ കിടന്ന് ഇടതടവില്ലാതെ ചവിട്ടുന്നത് എന്താണെന്ന്.

   

അറിയാനുള്ള ചെക്കപ്പിലാണ് നടുവിരൽ ഉയർത്തിയ ക കുഞ്ഞിന്റെ സ്കാനിംഗ് ഒരു ചിത്രമാണ് ലഭിച്ചത്. വളരെയേറെ രസകരമായിട്ടായിരുന്നു ആ മാതാപിതാക്കൾ കണ്ടത്. ആദ്യം സ്കാനിങ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ആ ഫോട്ടോ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഒരു നിലവിളിയായിരുന്നു അമ്മ ചെയ്തത്. അതിനുശേഷം അല്പം നേരം മിണ്ടാതിരുന്നു അതിനുശേഷം ഉള്ള മറുപടിയായിരുന്നു രസകരം 2012 അസഹനീയമായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും അതിനോടുള്ള പ്രതികരണം ആയിരുന്നു കുഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചത്. അതിനോടുള്ള പ്രതികരണം.

തന്നെയായിരിക്കും ആ കുഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് മാത്രമല്ല ആ കുഞ്ഞ് കണ്ണടച്ചതിനുശേഷം കാണിക്കുകയായിരുന്നു അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആറിൽ ഇരുന്ന് ഉച്ചത്തിൽ സന്തോഷിച്ചും ചിരിച്ചും ഇരുന്നു പിന്നെ ഇതേക്കുറിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ അവർ പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു ഇത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അപൂർവ്വം ആയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല.

ഇതുപോലെയുള്ള രസകരമായ വാർത്തകളും നമ്മൾ അപൂർവം തന്നെയായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള രസകരമായ വാർത്തകൾ നമ്മൾ ഇതിനുമുമ്പും ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തുതന്നെയായാലും ഇത് എല്ലാവരും തന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.