തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥികൾ ഈ മുഴകൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ

തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥം നമ്മുടെ കഴുത്തിന്റെ ഭാഗം ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ ശ്വാസനാളത്തിന്റെ മുൻഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു പൂമ്പാറ്റ ചിത്രശലഭത്തിന്റെ ഷേപ്പിൽ ഉള്ളതാണ് ശരീരത്തിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോർമോൺ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറവ് ശല്യത്തിൽ കൂടാൻ മെൻസസ് സ്ത്രീകൾക്ക് മെൻസസിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോബ്ലംസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്.

   

തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥികൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ മുഴകൾ പ്രധാനമായും ആളുകൾക്ക് വളരെയധികം പ്രശ്നമാണോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാന കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാതെ വിഭ്രാന്തി കാണിക്കുന്ന പലരുമുണ്ട് എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ തൈറോഡ് ഗ്രന്ഥിക്കുള്ള ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അത്ര പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത്.

അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണയുള്ള മുഴകളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല ശ്വാസംമുട്ടുന്നൊരവസ്ഥ എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സർജറിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാത്ത മുഴുവൻ തന്നെയായിരിക്കും പൊതുവേ കാണുന്നത്.

തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥികൾ ഉണ്ടാകുന്ന മുഴ കഴുത്തിന് സൈഡിലേക്ക് ചെരിഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഹറാസ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമുക്ക് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാതെ വരിക തുടങ്ങിയതൊക്കെ വരുമ്പോൾ ചിലര് സർജറി ചെയ്ത് മാറ്റാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ട്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.