തൊണ്ടവേദന പെട്ടെന്ന് മാറാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി… പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഈ ഒരു പ്രശ്നം വരികയില്ല. | Sore Throat Will Go Away Quickly.

Sore Throat Will Go Away Quickly : നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിലെ വളരെയേറെ പ്രധാനമായ ഒരു അവയവമാണ് ടോൺസറസ്. തൊണ്ടയുടെ ഇരുവശങ്ങൾ ആയി കാണപ്പെടുന്ന അസുഖമാണ് ഇത്. ഈ രു പ്രശ്നം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗാണുബാധ അതുപോലെതന്നെ അസുഖത്തിന് ഇൻഫെക്ഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന   മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവയാണ് ടോൺസലൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത്.

   

പലപ്പോഴും ടോൺസിലൈറ്റിസ്  തുടർച്ചയായി വരുമ്പോൾ സർജറി എന്നതിലേക്ക് പല രോഗികൾക്കും പോകേണ്ടതായി വരുന്നു. ടോൺസറസിലെ സർജറി ചെയ്ത് എടുത്തു കളയാതെ എങ്ങനെ ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് അത് നമുക്ക് മറികടക്കാം എന്ന് നോക്കാം. ചെറിയ കുട്ടികളിലും ചെറുപ്പക്കാരനും ആണ് ഈ ഒരു അസുഖം സാധാരണ രീതിയിൽ കണ്ടുവരുന്നത്. 5 വയസ്സ് മുതൽ 16 വയസ്സു വരെയുള്ള പ്രായത്തിലാണ് ടോൺസിലെസ് എന്ന അവയവം കൂടുതലായി വരുന്നത്.

വൈറസ് കൂടുതലായിട്ടും ടോൺസിലൈറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്. വൈറസ് ബാറ്ററി ശരീരത്തിന് അകത്ത് കയറി  കോൺസ്റ്റൻസിനെ ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ  തൊണ്ടയ്ക്ക് ചെറിയൊരു കരകരപ്പ് അതുപോലെതന്നെ വേദന ഒന്നിനെ കിടക്കുവാനുള്ള പ്രയാസം ഇവരൊക്കെയാണ് കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്ന സിംറ്റംസ്. പലപ്പോഴും ചെറിയ കുട്ടികളിൽ വിശപ്പില്ലായ്മ പോലെയായിരിക്കും ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത്.

കണ്ടുവരുന്നത് അവർക്ക് വിശപ്പ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആവില്ല. ഭക്ഷണം ഇറക്കാനുള്ള പ്രയാസം കൊണ്ട് അവർ കഴിക്കാത്തതാണ്. അതിശക്തമായ ഉള്ള പനി കൗൺസിലൻസിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അതുപോലെതന്നെ ശക്തിയായിട്ടുള്ള തലവേദന, ശരീര വേദന എന്നിവ ഉണ്ടാകുന്നു. ടോൺസിലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നേരിട്ടതായി വരുന്ന  ശരീര പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച്  അറിയുവാൻ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.