ഏറ്റവും നല്ല സാൻസ്ക്രി ഏതാണ് ആരെല്ലാമാണ് സൺസ്ക്രീൻ പുരട്ടേണ്ടത്

10 മണിക്കും മൂന്നു മണിക്കും ഇടയിലുള്ള സമയത്ത് ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പതിക്കുന്ന സമയം ആ സമയത്ത് പോകാൻ എന്ന് ഒട്ടും മിക്കവർക്കും അറിയാം എന്നാൽ ഏത് സൺസ്ക്രീം തെരഞ്ഞെടുക്കണം എങ്ങനെയൊക്കെ ഇടണം ഉപയോഗിക്കണം ആരൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന പല സംശയങ്ങളും നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകാം. സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ പലതരം റേഡിയേഷൻസ് ഉണ്ട്.

   

എന്നിവയാണ് പ്രധാനം പ്രധാനമായി മൂന്നു തരത്തിലുള്ള റേഡിയേഷനുകളാണ് ഉള്ളത് യുവിസി തുടങ്ങിയ മൂന്നു തരത്തിലുള്ള റേഡിയേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. നമ്മുടെ വസ്ത്രധാരണം കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യാത്ത എല്ലാം ശരിയായ ഭാഗങ്ങളിലും പ്രധാനമായിട്ട് മുഖം ചെവികൾ കഴുത്ത് കൈകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒക്കെയാണ് പ്രധാനമായും സാധാരണ സ്കിൻ ടൈപ്പിനും ജെൽ ഓയിലി അഥവാ എണ്ണമയം ഉള്ള മുഖക്കുരു വരുന്ന ചർമ്മക്കാർക്കും ആണ്.

സാധാരണ കൊടുക്കാറ്. ഇനി അതുകൂടാതെ ഫിസിക്കൽ കെമിക്കൽ സ്പെക്ട്രം എന്ന രീതിയിലും തരംതിരിക്കാറുണ്ട്. ആറു വയസ്സിനു ശേഷമുള്ളവർക്കാണ് അഡ്വൈസ് ചെയ്യാറ് എ ബി ഇൻഫ്ലേറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ തരുന്നു. ഇനി ആരെല്ലാം ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം എല്ലാവരും തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം.

താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സൺസ്ക്രീം അഡ്വൈസ് ചെയ്യാറില്ല ആറു മാസത്തിന്റെ മേലെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളും പ്രായാധിക്യം ഉള്ളവരും 10 മണിക്ക് ശേഷം പുറത്തു പോകേണ്ട സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ വസ്ത്രധാരണം കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യാത്ത ശരീരഭാഗങ്ങളിൽ സാൻസ്ക്രീൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക.