പ്രസവത്തിൽ ആ അമ്മയ്ക്ക് ജനിച്ചത് ഇരട്ട കുട്ടികൾ അതും രണ്ടെണ്ണം ഒട്ടിപ്പിടിച്ച രീതിയിലും ആരെയും അലിയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച

ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ഒരുപാട് ടെൻഷനുകളും കരുതലുകളും ഉള്ള ഒരു സമയമായിരിക്കും. ഗർഭിണികൾക്ക് മാത്രമല്ല അവരുടെ കുടുംബത്തിലുള്ളവർക്ക് എല്ലാം തന്നെ അതൊരു വലിയ വിശേഷം തന്നെയാണ്. വൈകാരികമായി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റങ്ങളിൽ ഒന്ന് ചില സാഹചര്യങ്ങളിലും ഗർഭം അമ്മയുടെയോ കുട്ടിയുടെയോ ഒക്കെ ജീവൻ അപകടത്തിലാക്കുന്ന വാർത്തകൾ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്.

   

എന്നിരുന്നാലും ഒരു അമ്മയാവുക എന്ന ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്നും ഒരു പെണ്ണിനെ പിന്മാറ്റാൻ ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒന്നും ഒരു വിഷയമേയല്ല എന്ത് ത്യാഗം സഹിക്കാനും ഒരു കുഞ്ഞിനെ ജന്മം നൽകാനും ആ സ്ത്രീ തയ്യാറെടുക്കും. അതുതന്നെയാണ് പുരുഷന്മാരെക്കാളും കൂടുതൽ സ്ത്രീകളെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്. ഒരുപോലെയുള്ള രണ്ടു കുട്ടികളെ എന്നത് വളരെ അപൂർവമായി കിട്ടുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഇരട്ടക്കുട്ടികൾ സയാമീസ്.

ഇരട്ടകളാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അനുഗ്രഹം പലപ്പോഴും ഒരു ശാപമായി മാറാറുണ്ട് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് വേർതിരിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം കുട്ടികളുടെ കഥ ലോകത്തിനുതന്നെ അധ്യാപകമായ കേസുകളിൽ ഒന്ന് ഒരു അമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടാകാവുന്ന ഏറ്റവും അപകടകരവും സങ്കീർണമായ ഗർഭധാരണമാണ്. ഭർത്താവ് ഉപേക്ഷിച്ച വലിയ സാമ്പത്തിക ശേഷമൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് താങ്ങാവുന്നതല്ലായിരുന്നു.

ചികിത്സാ ചെലവുകൾ. അബോഷൻ ചെയ്യാമെന്ന് ഡോക്ടർമാരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ തയ്യാറായില്ല. കുട്ടികളു ദത്തെടുക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന കുടുംബത്തെ അന്വേഷിച്ച് ഇറങ്ങി. ഒടുവിൽ ഒരു സമ്പന്ന കുടുംബം ഏറ്റെടുക്കുവാൻ തയ്യാറായി. ഹോസ്പിറ്റലിൽ രണ്ടു കുട്ടികൾ ഒട്ടിച്ചേർന്ന അവസ്ഥയിലായിരുന്നു കുട്ടികൾ. കുട്ടികൾ ജനിച്ചപ്പോൾ തന്നെ പീഡിയാട്രിക് സർജൻ കുട്ടികളെ വേർപെടുത്താനുള്ള പ്രൊസീജറുകളെല്ലാം തന്നെ തുടങ്ങിയിരുന്നു. തുടർന്ന് അതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.