കുട്ടികളിൽ പല്ലിൽ കമ്പി ഇടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ

കുട്ടികളിലെ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് പല്ലിലെ കമ്പി ഇടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നത്. സാധാരണ പാരന്റ്സിനുള്ള നല്ല ഒരു ടെൻഷനാണ് കുട്ടികളുടെ പല്ലിനെ സംബന്ധിച്ച് കുട്ടികളിൽ കാണുന്ന കട്ടപ്പല്ല് അതേപോലെതന്നെ ഉന്തിയും താഴ്ന്ന പല്ലുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് പാരന്റ്സിനെ കൂടുതലായും ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്നത്. ഒരു കുട്ടി ജനിച്ച് ആറുമാസം തുടങ്ങി ഒരു രണ്ട് വയസ്സ് ആവുന്നത് വരെ ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു 20 പല്ലിത് എങ്കിലും വരുന്നതാണ്.

   

ഒരു ആറു വയസ്സ് മുതൽ 12 വയസ്സിനുള്ളിലെ ഈ പല്ലുകൾ അവരിൽ നിന്ന് കൊഴിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യും. എന്തിന് വളരെയധികം വളർച്ച കൂടുതലുണ്ടാകും എന്നാൽ ചില ആളുകളിൽ ചില കുട്ടികളിലെ 86 വയസ്സ് മുതൽ 8 വയസ്സ് വരെയുള്ള ഒരു കാലയളവിൽ കുട്ടികളുടെ താടിയല്ല നീണ്ട് വരുന്നത്.

അതുപോലെതന്നെ പല്ലിന്റെ മോണ ആ ഭാഗം ഉന്തി നിൽക്കുന്നത് പല്ലു പൊന്തി നിൽക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് ശരിക്കും പ്രകടമാകുന്ന ഒരു സമയമാണ്. ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ പല്ല് ഡോക്ടർക്ക് പോയിട്ട് പല്ലിന്റെ കമ്പി ഇടാൻ ഒക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടേഴ്സ് ആ സമയത്ത് സമ്മതിക്കില്ല.

കാരണം ഒരു എട്ടുവയസ് കഴിഞ്ഞ വരാൻ പറയും. അങ്ങനെ സമയത്ത് ഒരു സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ എപ്പോളും എടുക്കേണ്ടത് നല്ലതാണ് കാരണം ഫേസിൽ ചെയ്ഞ്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായും ഒരു എല്ലിന്റെ ഡോക്ടറെ കാണേണ്ടത് അത്യാവിശം തന്നെയാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.