പ്രമേഹ രോഗികൾ തീർച്ചയായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ

സമയത്ത് പറ്റി ഒരു ചെറിയ വിവരണം നൽകുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് ക്രമാതീതമായി അധികമാവുന്ന അവസ്ഥയാണ് എല്ലാ ഡയബറ്റിസും ഒരേ തരത്തിലുള്ള അതിൽ തന്നെ ആദ്യമായി കുട്ടികളിൽ കണ്ടുവരുന്ന കൈപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഈ അവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പാൻക്രിയാസ് ഗ്രന്ഥം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കഴിവ് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്.

   

അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇൻസുലിൻ കുട്ടിക്ക് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇൻസുലിൻ എടുക്കാത്തത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. രോഗം നിയന്ത്രിക്കാനും സംഗീതം ഒഴിവാക്കാനും സാധ്യമാണ് അടുത്തതായി പൊതുവേ കണ്ടുവരുന്ന എല്ലാത്തരം കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്ന വിഭാഗം 85 മുതൽ 95% പ്രമേഹരോഗികളും ഈ ടൈപ്പ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല..

പല കാരണങ്ങളാലും ഇൻസുലിൻ പ്രവർത്തിക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരാം. അത് കാരണമാണ് ഈ അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ കൃത്യമായ ഭക്ഷണ ക്രമീകരണങ്ങൾ ആഹാര ക്രമീകരണം തുടങ്ങിയവയാണ് വേണ്ടത്. അതേപോലെതന്നെ ഗർഭിണികളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഷുഗർ അവർക്ക് ഒരു ആറുമാസത്തിനു ശേഷമൊക്കെയാണ് ഗർഭിണികളിൽ ഷുഗർ കാണുന്നത് .

ഇത് ഗർഭസമ്മതം ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഷുഗർ ലെവൽ ആണ് സാധാരണ പ്രസവം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവരിൽ പിന്നീട് ഷുഗറിന്‍റെ ആ ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ലാതാവുകയും പിന്നീട് മരുന്നു കഴിക്കാൻ കഴിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് പിന്നീട് കാണുന്നത് അതിനാൽ ഇത്തരം മൂന്നു തരത്തിലുള്ള ഡയബറ്റീസ് ആണ് സാധാരണ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത്. തുടർന്ന് അതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.