നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഓരോ ചെറിയ സൂചനയും വലിയ അസുഖങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു

നമ്മുടെ ശരീരത്ത് നാം നിസ്സാരമായ കാണുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇതൊക്കെ വലിയ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ആണെന്നും അതേപോലെതന്നെ അതിന്റെ മുന്നോടിയായി നമ്മുടെ ശരീരം കാണിക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ ആണെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത്യാവിശം തന്നെയാണ്. ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് നോക്കുകയും അതിനുള്ള ചികിത്സകൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ പല അസുഖങ്ങൾക്കും മാറ്റി എടുക്കാവുന്ന ഒന്നാണ്.

   

മൂക്ക് സംബന്ധമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അതായത് മൂക്കിന് ചെറിയ വളമൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് കാണിക്കുന്ന പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ഇരുന്നു ഉറങ്ങുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അതേപോലെതന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന കൂർക്കം വലി അതേപോലെതന്നെ അലർജി സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ നമ്മുടെ മൂക്കിലെ ആ വളവ് സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളുമാണ്.

അതുപോലെതന്നെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴുള്ള പൊളിച്ചത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ വായിലുണ്ടാകുന്ന പുളിപ്പ് തുടങ്ങിയവയൊക്കെ നമ്മുടെ വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി മൂലമുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ്. പിന്നീട് പ്രധാനമായും ആളുകളിൽ വരുന്ന ഒന്നാണ് മുഖക്കുരു സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങള് അധികമായി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായും ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്.

തൈറോഡ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മുടെ ആരുമായി ചെക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വയറ് സംബന്ധമായ വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം അതേപോലെതന്നെ ഡയറ്റ് സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ വൈറ്റമിൻസ് കുറവുകൾ തുടങ്ങിയ നിരവധി കാരണങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മുഖത്തിന് ഇതുപോലെയുള്ള പാടുകളൊക്കെ വരാൻ കാരണം. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.