വെള്ള പാടും അതുപോലെതന്നെ മറ്റു അസുഖങ്ങളും എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം

വെള്ളം നിറത്തിൽ പാടുണ്ടാകുന്നതിന് പ്രധാനമായും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തുടങ്ങിയ എന്നുപറയുന്നത് സാധാരണ നമുക്ക് ഒരുവിധം ആളുകൾക്കൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് മുതിർന്നവർക്ക് തന്നെ കാണാവുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ചുണങ്ങ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും കുട്ടികളിലും മുതിർന്നവരും ഒരേപോലെ കണ്ടുവരുന്ന ഒന്നുതന്നെയാണ് പ്രധാനമായും ഉള്ളവരെ പ്രധാനമായും ചെയ്യേണ്ടത് .

പുറത്തൊക്കെ പോയി വരുകയാണെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ ശരീരം ശുദ്ധിയായി വൃത്തിയായിട്ട് കുളിക്കുക എന്നതാണ് എപ്പോഴും ശരീരത്ത് കൂടാനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു അഴുക്ക് നിറയാനോ ഒന്നും അനുവദിക്കാറുണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ നമുക്ക് കുളിച്ച് ശരീരം വൃത്തിയാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യം തന്നെയാണ്. അതേപോലെതന്നെ കോട്ട വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുകയും പിന്നീട് അവരെ നല്ല രീതിയിലെ ശരീരം വൃത്തിയാക്കേണ്ടതും അത്യാവിശ്യം തന്നെയാണ്.

അതുപോലെതന്നെ ചെറിയ കുട്ടികളുടെ ഒരു പ്രായമായല്ലോ കണ്ടിരുന്നതാണ് വെള്ളപ്പാട് പോലെ ചെറിയ രീതിയിൽ മുഖത്ത് കവിളിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്ന വട്ടത്തിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്ന വെള്ളപ്പാട് പോലെയുള്ളത് പ്രധാനമായും ചെറിയ തോതിലുള്ള നല്ല ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓയിൽ ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറുന്നതാണ് .

വെള്ളപ്പാണ്ടുകളും എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പ്രധാനമായും പറയുന്നത്. അതുപോലെതന്നെ പ്രായമായല്ലേ വെള്ളപ്പാട് പോലെ കൈകളിലും കാര്യങ്ങളിലുമൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് പ്രധാന സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ അമിതമായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കാണുന്നത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.