മുടികൊഴിച്ചിലില്ലാതാക്കാൻ ചെയ്യാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ

രണ്ടുമൂന്നു കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ മുടികൊഴിച്ചിൽ മുടി വളരുക അതുപോലെതന്നെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുക അതുതന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ വീഡിയോസ് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പാത്രം എടുക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുക്കുക.

   

അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ടു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ തന്നെ. എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഫ്ലാക്സ്സീഡ് ആണെന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമാക്കുന്നത് സൂപ്പർമാർക്കറ്റിൽ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മേടിക്കാവുന്നതാണ്.

നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത ഗ്ലാസ് എത്രയാണ് ക്ലാസിന്റെ പകുതി അര ഗ്ലാസ് ഓളം ഫ്ലാക്സ് സീഡ് നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കുക വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടിപ്സ് ആണ് എടുത്തതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്നു തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഉള്ള സമയത്ത് മാത്രമേ തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നല്ലതുപോലെ കൊടുക്കുകയും വേണം.

അതുകൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഈ വെള്ളം നല്ലതുപോലെ കൊഴുത്തു വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് റെഡിയായിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം നമുക്ക് ഇവിടെ റെഡിയായിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം. ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് മുഴുവനും കാണുക. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.