ഷാജി കൈലാസ് കടുവ പഴയകാല മോഹൻലാൽ ചിത്രങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്

പുതിയതായി പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് കടുവ. വമ്പിച്ച ജനപ്രീതി നേടി കൊണ്ടാണ് കടുവ തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കടുവയ്ക്ക് അതിലേ പ്രേക്ഷകപ്രീതി ആണ് നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വളരെയധികം കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ കടുവ പ്രേക്ഷകരിലേക്കെത്തുന്നത്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കടുവക്ക് കഴിഞ്ഞു. വളരെയധികം സംഘട്ടനരംഗങ്ങൾ കൊണ്ട് തീർത്തിരിക്കുന്ന കടുവാ തികച്ചും.

   

വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അനുഭവം ആണെന്നാണ് ഇപ്പോഴല്ല പ്രാപിച്ചവരും പറയുന്നത്. വളരെയധികം വ്യത്യസ്തതകൾ കൊണ്ട് നിറച്ചിരിക്കുന്ന ഇത് ഷാജി കൈലാസ് പഴയ ചിത്രങ്ങളെ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു എന്ന തരത്തിലുള്ള വാർത്തകളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പൃഥ്വിരാജിനെ മുണ്ടുമടക്കിക്കുത്തി മറ്റും കാണുമ്പോൾ പഴയകാല മോഹൻലാൽ ചിത്രങ്ങളെ മാത്രമാണ് ഓർക്കാൻ കഴിയുന്നതെന്നും പഴയകാലത്തെ മോഹൻലാലിനെ പ്രതിരോധത്തിലൂടെ ചിത്രീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും.

ആണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന വാർത്തകൾ. ഇത്തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ കൂടുതൽ കടുവയ്ക്ക് വേണ്ടി ടോം ആൻഡ് പ്രചാരം ലഭിക്കുന്നത് തന്നെയാണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നത്. വളരെയധികം നല്ല രസം ഘടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ചിത്രം പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. കൈലാസിന് പഴയകാല ചിത്രങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു കൂടിയാണ് കടുവ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന വാർത്തകൾ.

ഇത്തരത്തിൽ ഒരു നല്ല ചിത്രത്തിനുവേണ്ടിയാണ് തങ്ങൾ ഇത്രയും നാൾ കാത്തിരുന്നത് എന്നും പ്രേക്ഷകർ പറയുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ ഒരു നല്ല ചിത്രം ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ടെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു ഉണ്ട്. നല്ല നിമിഷങ്ങൾ കോർത്തിണക്കി പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള വാർത്തകളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക.