റോബിൻ ക്വിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മാനസികാവസ്ഥയിലാണ്..

ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിനുള്ളിൽ നടക്കുന്ന ഓരോ അനക്കങ്ങളും സോഷ്യൽ മീഡിയ ആഘോഷിക്കുകയാണ്. ബിഗ് ബോസ് ഗൂഗിൾ വീട്ടിനുള്ളിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഒരു അടിസ്ഥാനമുണ്ട് ഇല്ലാത്തതാണ്. കഴിഞ്ഞുപോയ സീസണുകളിൽ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് സംഘർഷങ്ങൾ ഏറിയ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ വർഷത്തെ സീസൺ കടന്നുപോകുന്നത്. എപ്പോഴും ബഹളങ്ങളും അടിയും ഇടിയും ആയി ശക്തമായാണ് ഈ വർഷം കടന്നു പോകുന്നത്.

അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിലെ ഓരോരുത്തരും വളരെയധികം ഫേമസ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ടാസ്കിന് ഇടയിൽ ഉണ്ടായ ഒരു കലഹത്തിന് പേരിൽ റോബിനെ പുറത്താക്കിയ പേരിലുള്ള തുടർകഥകളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനെ പുറത്താക്കിയത് റിയാസിനെയും ജാസ്മിൻ റെയും പ്രത്യേക താൽപര്യപ്രകാരമാണ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. ജാസ്മി എൻറെ ഫ്രണ്ട് ആയ ഷോ ഡയറക്ടർ ജാസ്മിനും റിയാസിനെയും പ്രകാരം ഇതിനകത്ത് കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് അറിയുന്നത്.

ജാസ്മിൻ വിജയിക്കണമെന്ന് ഒരൊറ്റ ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടിയാണ് ഷോ ഡയറക്ടർ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്നും പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ബ്ലെസ്സിയെ വീടിനകത്ത് ഇട്ടു റിയാസ് ജാസ്മിനും കൂടി അധികം ഉപദ്രവിച്ചു കിട്ടും ഷോ ഡയറക്ടർ കൂടിയായ അദ്ദേഹം ഒന്നും മിണ്ടിയിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോൾ അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള നീക്കം ഇവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായിട്ടും ഇവർക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള ശിക്ഷകളും കൊടുത്തിട്ടില്ല.

ഒരു ടിവി പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു റൂമിനകത്ത് ലാലേട്ടൻ വരുന്നതുവരെ റോബിൻ നടക്കുന്നത് റോബിനെ മാനസികനില തെറ്റി ഈ മത്സരത്തിൽ നിന്നും സ്വയം ക്വിറ്റ് ഒരു ആലോചന ആണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പ്രചരിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ ലാലേട്ടൻ വരുമ്പോൾ താൻ സ്വയം ക്വിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് റോബിനെ റോബിനെ കൊണ്ട് സ്വയം ക്വിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ഉള്ള തന്ത്രമായാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക.