അമിതവണ്ണം ഇല്ലാതാക്കാനായി ചെയ്യാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ

കേരളത്തിലെ അമിതവണ്ണം അഞ്ചുപേരിൽ ഒരാൾക്ക് ഏതാണ്ട് യൂറോപ്പിലെ അവസ്ഥയാണ് അമിതവണ്ണം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഉറക്കം കെടുത്തുന്നു കൂർക്കം വലിക്കുന്നു ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നു അങ്ങനെ നിരവധി രോഗങ്ങളുടെ ഒരു കഥയാണെന്ന് പറയാം പരിഹാരം തുടക്കത്തിൽ കൊണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും തുടക്കംകാർക്ക് കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും സർജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേണ്ടിവരും.

   

ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ വളരെ കൂടുതലാണ്. അമിതമായി വണ്ണം ഉള്ളവർക്ക് അതായത് ഷുഗറിന്‍റെ അളവ് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നു. ഇവർക്ക് അമിതവണ്ണം നമുക്ക് മാറ്റാൻ അയച്ചു ചിലവഴി സർജറി പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ട് വരാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്.

അമിതമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് വഴി തന്നെയാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് മൂലം നമ്മൾ ശരീരത്ത് അമിതമായി തന്നെ കൊഴുപ്പ് അറിഞ്ഞുകൂടുകയും വ്യായാമം ഇല്ലാത്തതും എസ്എസ്എൽസുകൾ ഒന്നുമില്ലാത്തതും ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് കാരണമാകുന്നു .

ഇത് വളരെയേറെ പ്രാധാന്യം നിറഞ്ഞ ഒന്നാണ് കാരണം നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ഫാറ്റ് നമ്മൾ ശരീരത്തിന് പോകാൻ നമ്മൾ യാത്ര തരത്തിൽ മെനക്കെടാറില്ല മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ അഞ്ചു വിരലുകൾ തന്നെ കൂടുതലായ അമിതവണ്ണം ഉള്ള ഒരാളെ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാർട്ടറ്റാക്ക് തുടങ്ങിയ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇതുവഴി ഉണ്ടാകുന്നത്. തുടർന്ന് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക