ബാങ്ക് ലോൺ പാസാകാൻ യുവതി കാണിച്ച പണി കണ്ട് കണ്ണ് തള്ളി ജനങ്ങൾ

ബാങ്ക് ലോൺ നൽകാൻ വിസമ്മതിച്ച മാനേജരെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു ലോൺ റെഡിയാക്കാൻ യുവതി കാണിച്ച പണി കണ്ടാൽ കണ്ണ് തള്ളി പോകും. ബാങ്ക് ലോൺ നൽകാൻ വിസമ്മതിച്ച മാനേജറെ വശീകരിക്കാൻ യുവതി വസ്ത്രം ഉരിഞ്ഞു. റഷ്യയിലെ കസാനിലാണ് ഏറെ അമ്പരപ്പുളവാക്കുന്ന ഈ സംഭവം അരങ്ങേറിയത്. ഒരു ലോണിന് അപേക്ഷിക്കാനാണ് ഇരുപത് വയസ്സായ യൂലിയ കുസ്മാന ബാങ്കിൽ എത്തിയത്.

   

പുതിയ ഒരു കാർ വാങ്ങാൻ ആയിരുന്നു ഈ ലോൺ. ഇതിന് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ രേഖകളും യുവതി കയ്യിൽ കരുതിയിരുന്നു. എന്നാൽ ബാങ്ക് ലോൺ നൽകാൻ ഇവർക്ക് യോഗ്യതയില്ലെന്ന് വിലയിരുത്തിയ ബാങ്ക് മാനേജർ പണം നൽകാൻ വിസമ്മതിച്ചു. നേരായ മാർഗ്ഗത്തിൽ തനിക്ക് ലോൺ കിട്ടില്ല എന്ന് യുവതിക്ക് മനസ്സിലായി.

പിന്നീട് ബാങ്ക് മാനേജറെ വശീകരിച്ച് കാര്യം സാധിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അതിനായി യുലിയ മാനേജരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് വസ്ത്രം മുരിയുകയായിരുന്നു. യുവതിയുടെ പ്രവർത്തി കണ്ട് അസ്വസ്ഥനായ മാനേജർ ഇവരുടെ അടുക്കലെത്തുകയും യുവതിയെ യുവതിയുടെ വസ്ത്രം എടുത്ത് ധരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

മാത്രമല്ല ഉടൻതന്നെ ഇവരെ തന്റെ മുറിയിൽ നിന്ന് മടക്കി അയക്കുകയും ചെയ്തു. മാനേജരുടെ മുറിയിലെ സിസി ടിവി ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞ ചിത്രങ്ങൾ വൈറലായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. വീഡിയോ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറൽ ആവുകയാണ്. ഈ വീഡിയോയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ തുടർന്ന് വീഡിയോ കാണുക.