ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ല അടുത്തവർഷം വീണ്ടും വരും… പൃഥ്വിരാജ് മോഹൻലാൽ കോംബോ വീണ്ടും വരുന്നോ…