കുഴിനഖം ഇല്ലാതാക്കാനായി ചെയ്യാവുന്ന വഴികൾ

കൈകളിലും കാലുകളിലും കുഴിനഖം ഉണ്ടാകുന്നത് സാധാരണ പതിവാണ് എന്നാൽ അത് വളരെ അസഹനീയമായ ഒന്നുകൂടിയാണ്. എങ്ങനെയുണ്ടാകുന്ന കുഴിനഖം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇല്ലാതാക്കാനായി സാധിക്കുക കുഴിനഖം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നിവയെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ കുഴിനഖം പാടത്ത് പറമ്പിലേക്ക് പണിയുന്ന ആളുകളും വൃത്തിഹീനം ഇല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലും പ്രധാനമായും വരുന്നത്.

   

മാത്രമല്ല ചില ഫംഗസ് മൂലവും കുഴിനഖം വരാനായിട്ട് സാധ്യത കൂടുതലാണ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് കുഴിനഖം സൈഡിൽ ആയിട്ട് ഏതു നഖത്തിലാണോ ആ നഖത്തിന്റെ സൈഡിൽ ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ വയ്ക്കുകയും ഉള്ളിലെ പഴുത്ത് കെട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് കാണാം.

ചിലര് ഇത് പഴുത്തു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് സൂചി കൊണ്ട് പൊട്ടിച്ച് അതിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ ആ ഒരു രാവകം പുറത്തേക്ക് ഞെക്കി കളയുന്നത് പതിവാണ് എങ്ങനെയുണ്ടാകുമ്പോൾ രോഗിക്ക് വേദന കുറയുകയും സാധാരണ പഴയ രീതിയിലേക്ക് മാറുകയും. വേദനയൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ ആയിട്ട് വളരെ നാച്ചുറൽ ആയി തന്നെ നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാം.

ഇതിനായിട്ട് നല്ല എണ്ണയോ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ വെളിച്ചെണ്ണയോ എടുക്കാം ഒരു പഞ്ഞി വെച്ച് നമ്മുടെ കൈകളിൽ ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം. തുടർന്ന് അതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.