ഏത് കഫക്കെട്ടും പമ്പ കടക്കും

ആദ്യമായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇഞ്ചിയാണ് നമ്മൾ ഈ സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കുന്നത് വളരെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടാണ് മറ്റേ സൈഡ് ഉള്ള സാധനങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല ധൈര്യമായിട്ട് കഴിക്കാം. പിന്നെ കൊച്ചു തീരെ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കുറേ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വളരെ എഫക്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ സ്ഥിരമായിട്ട് ചുമയും ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ സംഭവം കഴിക്കാനാണ് അവസാനം വരെ കാണുക.

   

വെള്ളം ചേർത്ത് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഞാനിതാ ആദ്യം അരച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി ചെയ്യാം നല്ലതുപോലെ അരച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഘട്ടമായി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ചേർക്കാൻ പോകുന്നത്.

ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് കാൽ ടേബിൾസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തു. പിന്നെ വേണ്ടത് കറുവപ്പട്ടയുടെ പൊടിച്ചതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് വേണ്ടത്.ടേബിൾസ്പൂൺ ചുക്കുപൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് കുരുമുളകുപൊടി വേണ്ടത്.

ആ ടേബിൾസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും ചെറുതായിട്ടൊന്നു തിളച്ചതിനു ശേഷം നമുക്ക് കൊടുക്കാം വേണ്ടത്.വേണ്ടത് ഇതിന് സാധാ ജീരകം പൊടിച്ചത് കാൽ ടേബിൾസ്പൂൺ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്ന പനങ്കൽക്കണ്ടമാണ് ഇത്രയും എടുത്തിട്ടുണ്ട്.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക