വായനാറ്റം ഇല്ലാതാക്കാനായി നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ചില വഴികൾ

വയനാട്ടിൽ മാറാനായി നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന ചില പൊടിക്കൈകൾ ആണ് ഇന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് സാധാരണ അതായത് പണ്ടുകാലത്ത് ആളുകൾ സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതുമായ ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഒരുവിധം സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതൊക്കെ ലഭ്യമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നുമുണ്ട്

എന്നാൽ അവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ വായന പോലെയുള്ള ആയാലും പള്ളിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കേടുകളും ഒന്നും തന്നെ അവർക്ക് ഇല്ലാത്തതാണ് നമുക്ക് ആദ്യമായി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ ഒക്കെ നമ്മൾ മുത്തശ്ശന്മാരും ചെയ്തു പോലെ ഉപയോഗിച്ച് പല്ല് തേക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് വളരെയേറെ ഗുണകരമാണ്

മറ്റൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾക്ക് അല്പം ഉപ്പും ചേർത്ത് നല്ല രീതിയിൽ പല്ല് തേക്കുകയാണെങ്കിൽ പല്ലിന് നല്ല നിറവും അതുപോലെതന്നെ ഏറ്റവും ഇല്ലാതാകും. ഇതൊക്കെ പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ചില പൊടിക്കൈകൾ ആണ് ഇതൊക്കെ. അതേപോലെതന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ്

നമുക്ക് ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് അല്പം ഉപ്പുവച്ച് തേക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വായനാശം ഇല്ലാതാവുകയും പല്ലിനെ നല്ല നിറം കിട്ടുകയും ചെയ്യും നാരങ്ങാനീര് പൊടിച്ച് നാരങ്ങാ അല്പം ഉപ്പും ചേർത്ത് ആണെങ്കിലും പല്ലിനെ നല്ല തിളക്കവും അതുപോലെതന്നെ വായനാട്ടുമില്ലാതെ ആകുന്നതിനും ഇത് വളരെയേറെ നല്ലതാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.