കുട്ടികളുടെ പല്ല് കേടാവാതിരിക്കാൻ നാം ചെയ്യേണ്ടത്

സാധാരണ കുട്ടികളിലെ പല്ല് തേടുവരുന്നതായി നമുക്ക് എല്ലാവരും കാണാറുണ്ട് ഒരു രണ്ടു മൂന്നു വയസ്സുള്ള പല്ലുമുളച്ച കുട്ടികൾക്ക് വരെയാണ് പല്ലു കേടായി പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പല്ല് കേടായി പോകുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നിവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. സാധാരണ കുട്ടികളുടെ പല്ലുകൾ പോകുമ്പോൾ സാധാരണ ആളുകൾ പറയുന്നത്.

കാഴ്ചക്കുറവ് എല്ലാം മറ്റെന്തെങ്കിലും മിട്ടായി നിന്നിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറയാറ്. എന്നാൽ പ്രധാനമായുള്ള കാരണമെന്നു പറയുന്നത് ഒരു രണ്ടു വയസ്സു മൂന്നു വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പോകുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികളെ പാല് കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും പല്ലിച്ചതിന് ശേഷം നൈറ്റ് സീലിംഗ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പല്ലുകൾക്ക് അത് വളരെയേറെ ദോഷകരമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്

പ്രവർത്തനം മൂലം പല്ലികളെ ദ്രവിക്കാൻ ആയിട്ട് ഇടയാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കുഞ്ഞുങ്ങൾ വായയിലെ പാല് കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും അവർക്ക് രാത്രി പിന്നീട് പാല് കുടിച്ചതിനുശേഷം എണീക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് അതിനാൽ അവർക്ക് വായിൽ പാല് കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതാണ് മാതാപിതാക്കൾ അത് പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്

അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ബ്രഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയം പ്രധാനമായും ബ്രഷ് ചെയ്യാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ഒന്ന് കഴുകാൻ ശ്രമിക്കുക ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കാൻ ആയിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെതന്നെ കുട്ടികളിൽ കാണപ്പെടുന്ന മറ്റ് ലക്ഷണങ്ങളാണ്. തുടർന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.