മരണം പരത്തിയ വീഥികളിൽ നിന്ന് ഡോക്ടർ റോബിൻ രാധാകൃഷ്ണൻ ….

ബിഗ് ബോസ് സീസൺ ഫോറിൽ നിന്ന് പുറത്തായ ഒരു കണ്ടസ്റ്റാൻഡ് ആണ് റോബിൻ രാധാകൃഷ്ണൻ എന്നാൽ പുറത്തായി ഇരുന്നാലും അദ്ദേഹമാണ് ബിഗ് ബോസിൻറെ ടൈറ്റിൽ വിന്നർ എന്ന് മലയാളികൾ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻറെ പ്രകടനവും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രിയപ്പെട്ടതായിരുന്നു മലയാളികൾക്ക് അദ്ദേഹം പുറത്താക്കപ്പെട്ടത് ഒരുപാട് സംഘർഷങ്ങളും പ്രക്ഷോഭങ്ങളും ധാരാളം അഭ്യൂഹങ്ങളും പുറത്ത് വന്നിരുന്നു തന്നെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കണ്ണ് ടെസ്റ്റിന് ദേഹോപദ്രവം ചെയ്തതിന് ആണ് റോബിൻ പുറത്താക്കപ്പെട്ടത്.

   

എന്നാൽ അദ്ദേഹം പുറത്താക്കപ്പെട്ട ഒരാൾ അല്ലെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ബിഗ്ബോസിൽ തുടർന്ന് നൂറ് ദിവസം കമ്പ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നും ആണ് ഇന്നും മലയാളികൾ വിശ്വസിക്കുന്നതിനാൽ ബിഗ്ബോസ് സീസൺ ഫോണിൻറെ ടൈറ്റിൽ പിണറായി മലയാളികൾ എന്നും സൂക്ഷിക്കുന്നത് റോബിനെ പേരാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വലിയ ഫാൻസ് ഉള്ള റോബിൻ രാധാകൃഷ്ണനെ മറ്റു താരങ്ങളുടെ ആ൪മികൾ ധാരാളമായി ഉപദ്രവിക്കുകയും ഉണ്ടായി. സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയും റോളുകൾ വഴിയും ധാരാളം തരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഉപദ്രവിക്കുന്നു എന്നാൽ ഈയിടെ നടന്ന ഒരു സംഭവം അതിലും ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒന്നാണ്.

റോബിൻ രാധാകൃഷ്ണൻ ഒരു ഉദ്ഘാടനത്തിനായി ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകവേ അദ്ദേഹത്തിൻറെ കാറിന് ഒരു ആക്സിഡൻറ് പറ്റി എന്നാൽ റോബിനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ പലരും മുൻകൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്ത് ആക്സിഡൻറ് ആണ് ഇതെന്ന് പലരും ഇന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു റോബിനും അത്തരത്തിലൊരു പ്രതികരണമാണ് അന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്ന് റോബിന് ഒരു അപകടവും കൂടാതെ അത്ഭുതകരമായി ആക്സിഡൻറ് നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നാൽ മറ്റു ആർമി കൾ ഇത് വെറുതെ വിടാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നില്ല അവർ റോബിൻ.

മരിച്ചുവെന്ന് തരത്തിൽ വാർത്തകൾ ഉണ്ടാക്കി സോഷ്യൽമീഡിയയിലും ട്രോളുകൾ ആയി ഇറക്കി വല്ലാതെ നീചമായ ഒരു പ്രവർത്തിയാണ് മറ്റാർ മികൾ ചെയ്തതെന്നും അവർ ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്യാൻ താൻ എന്ത് തെറ്റാണ് അവരോട് ചെയ്തതെന്നും റോബിൻ ആരാഞ്ഞു റോബിൻ വളരെ മാന്യതയോടെ ആധുനികതയും ഫാന്സിനെയും പറഞ്ഞ് അടക്കി നിർത്തുന്ന ഒരുതരം വ്യക്തിത്വമാണ് എന്നാൽ മറ്റ് ആർമി കൾ ഉപദ്രവിക്കും പോൾ അവരുടെ താരങ്ങളാണ് അവർക്ക് നേരെ ശബ്ദമുയർത്തേണ്ടത് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നത് വളരെ സങ്കടകരമായ ഒരു കാര്യമാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിനായി വീഡിയോ കാണുക.