നവജാത ശിശുക്കളിലെ മഞ്ഞപ്പിത്തം കാണുന്നതിനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങളും ലക്ഷണങ്ങളും

നവജാതശിശുക്കളിൽ ഒക്കെ മഞ്ഞപ്പിത്തം അസുഖങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നതായി പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ എന്നിവയെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. നവജാതശിശുക്കളിലെ പ്രധാനമായും മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്നു പറയുന്നത് നഖങ്ങളിലെ മഞ്ഞ നിറം ഉണ്ടാകുന്നത്.

   

അതേപോലെതന്നെ കണ്ണുകളിലെ വെള്ളം ഭാഗത്ത് മഞ്ഞ കളർ കാണുന്നത് എന്നിവയൊക്കെയാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുന്നത് പിന്നീട് ഒരു ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് വഴി നമ്മൾ അത് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് കൺഫോം ചെയ്യുകയും ഉള്ള കുട്ടികളെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തുടർന്ന് ചികിത്സയ്ക്ക് നോക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെതന്നെ ചെറിയ കുട്ടികളെ ഇളം വെയില് കൊള്ളിക്കും വൈറ്റമിൻ ഡി യുടെ ശരീരത്ത് ഉണ്ടാവാൻ പറയുന്നുണ്ട്.

കുഞ്ഞുങ്ങളിലെ ആദ്യ നാളുകളിലും മുലപ്പാൽ കിട്ടാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ആ സമയങ്ങളിലെ ബലി അളവ് അതായത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നത് മൂത്രത്തിലൂടെ ഒന്നും പോവാത്ത ഒരു അവസ്ഥയ്ക്ക് വരുമ്പോഴാണ് കുഞ്ഞുള്ളി പ്രധാനമായും മഞ്ഞപ്പിത്തം ഉണ്ടാകുന്നത്. മാസം തികഞ്ഞ പ്രസവിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിലെ അളവ് 20 താഴെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ കാര്യമായി പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കാറില്ല .

അവരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ വീടുകളിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കാൻ പതിവ് അല്ലാത്ത കുട്ടികളിലെ മാസം പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളിലൊക്കെയാണ് അളവ് കുറവ് കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായും അഡ്മിറ്റ് ആക്കുകയും തുടർന്ന് നമുക്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതുമാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.