ചുണ്ടിന് വേണ്ടി ഒരു നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലിപ്പ് ബാം

ചുണ്ടിന് നല്ല നിറം കിട്ടുന്നതിനും ചുണ്ടിന്റെ കറുപ്പ് നിറമില്ലാത്ത ആകുന്നതിനും ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക് ആയിട്ടോ എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമാണ് ആവശ്യമുള്ളത് സാധാരണ ആളുകൾ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഒക്കെ ഇടുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് പറയുന്നത് .

   

സാധാരണ ബാൽ കൈകളുടെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് എന്നാൽ ഇതൊരു പെട്രോളിയം ജെല്ല് കൂടിയാണ് അതിനാൽ അത്രയധികം നല്ലതല്ല നമ്മുടെ ചുണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ചുണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നല്ല നീയാണ് എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ഉണ്ടെങ്കിൽ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന നെയ്യോ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

നെയ്യ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രധാനമായും ചെയ്യേണ്ടത് ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഉരുക്കിയശേഷം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് എങ്ങനെ അതിലേക്ക് തേച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്.

ബീറ്റ്റൂട്ട് നല്ല രീതിയിലെ കുഞ്ഞുകുന അരിയുകയോ എടുക്കുകയോ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നല്ലൊരു വെള്ള തുണിയിലേക്ക് ഇത് അരിച്ച് നേരെ ഈ നെയ്യ്ലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്തു കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ ബീറ്റ്റൂട്ട് ആയാലും നമ്മുടെ സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണത്തിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.