ഇത് രണ്ടുദിവസം മാത്രം കുടിച്ചാൽ മതി ഒരു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ മാസ മുറ പുറത്തു വരും. | Drink This After Two Days.

Drink This After Two Days : ഈയൊരു ഡ്രിങ്ക് മാത്രം കുടിച്ചാൽ മതി വെറും ഒരു മാസം കൊണ്ട് തന്നെ മാസമുറ പുറത്തുവരും. ഇന്ന് നിങ്ങളും മായി പങ്കുവെക്കുന്നത് ഇറെഗുലർ പീരീഡ്സിനുള്ള ഒരു റെമഡിയാണ്. ഒരു ദിവസത്തിലെ മാസം മുറ വരുമാനം ഈ ഒരു ഡ്രിങ്ക് വളരെയേറെ സഹായിക്കുന്നു. ഈയൊരു ഡ്രിങ്ക് കുടിച്ചതിന്റെ പിറ്റേദിവസം തന്നെ പിരീഡ്സ് വരും. ഒരു സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ലതുപോലെ ചൂടാക്കുക.

   

ഇതിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ അയമോദകം ചേർക്കാം. ഇത് മിക്ക വീടുകളിലും ഉള്ള ഒന്ന് തന്നെയാണ് അയമോദകം. ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ആക്കുക. ശേഷം ഒരു മൂന്നു മിനിറ്റ് നേരം ചൂടാക്കി എടുക്കാം. ഇനി ഇത് അരിപ്പ ഉപയോഗിച്ച് അരിച്ച് മറ്റൊരു ഗ്ലാസിലേക്ക് പകർത്താം. ശേഷം ഈയൊരു ഡ്രിങ്ക് നമുക്ക് കുളിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് കുടിക്കേണ്ട സമയം എന്ന് പറയുന്നത് രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ ആണ്.

എല്ലാദിവസവും ഈ ഒരു ഡ്രിങ്ക് കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാസ മുറ കൃത്യമായി വരും. പിരീഡ്സ് ആവാനുള്ള മറ്റൊരു ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാത്രത്തിലെ വെള്ളം നല്ലതുപോലെ തിളപ്പിക്കുക. ഇതിൽ തൊലികളഞ്ഞ് ഇഞ്ചിയും ചേർക്കാം. ഇഞ്ചിയുടെ സ്വത്തുക്കൾ ചേർന്നത് വരെ തുടർച്ചയായി ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് നേരം ചൂടാക്കാം.

ഒരു ക്ലാസിൽ ഒഴിച്ചതിനു ശേഷം ഇഞ്ചിയുടെ രുചി ഇഷ്ട്ട മില്ലാത്തവർ ലെമനോ ഹണിയോ ചേർത്ത് കുടിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ കുടിക്കൂ. ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാസം കൃത്യ സമയത്ത് തന്നെ വരും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വീഡിയോ മുഴുവൻ ആയി കണ്ടു നോക്കൂ.