ജാസ്മിൻ പുറത്തിറങ്ങി.. ഫസ്റ്റ് ലൈവിൽ തന്നെ കത്തി കയറി.

ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിനുള്ളില് ഓരോ സംഭവങ്ങളും എപ്പോഴും വൈറലാക്കിയ പതിവാണ്. റോബിൻ വിഷയത്തിൽ ഒരുപാട് കാമ്പയിനുകളും മറ്റും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നടന്നിരുന്നു. റോബിൻ ഫാൻസ് എല്ലാം റോബിനെ പുറത്താക്കരുത് എന്ന് വളരെയധികം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ബിഗ് ബോസിൽ നിന്ന് റോബിനും ജാസ്മിനും ഒരേസമയം പുറത്ത് ഇരിക്കുകയാണ്. റോബിൻ എൻറെ കയ്യിൽ നിന്നും മാറ്റിയ മിസ്റ്റേക്ക്.

   

ഒപ്പം ജാസ്മിൻ കയ്യിൽ നിന്നും മാറ്റിയാൽ മിസ്റ്റേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊണ്ടായിരുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയ ക്യാമ്പയിൻ. ഇതിൻറെ ഭാഗമായി ബിഗ്ബോസ് വീട്ടിൽ നിന്നും ജാസ്മിൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരോടും വളരെ ദേഷ്യപ്പെട്ടു മോശമായ ഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടുമാണ് ജാസ്മിൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്നത്. റോബിനെ ചെടി തല്ലിപ്പൊട്ടിച്ച് നശിപ്പിച്ച് അതിനുശേഷമാണ് ജാസ്മിൻ ഇറങ്ങിപ്പോന്നത്.

അതിനുശേഷം ലൈവിൽ വന്നതിന് വളരെ ആ സഭ്യമല്ലാത്ത ഭാഷയിൽ പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്യുന്ന ജാസ്മിൻ ഇതിനോടൊപ്പം ഇറങ്ങി റോബിൻ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് കണ്ടു പഠിക്കണം. ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ മരം കൊമ്പ് പുറത്തിരുന്ന് പലരുമായി കെട്ടിപ്പിടിച്ച് സൗഹൃദം പുലർത്തിയാണ് റോബിൻ പുറത്തേക്കിറങ്ങിയത്. ഇത്രയും നല്ല രീതിയിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ റോബിൻ ഇതിലും മോശക്കാരൻ ആക്കാൻ ജാസ്മിൻ ശ്രമിക്കുമെന്ന് അതിലൊരു സംശയമില്ല.

ജെറോമിനെ പരമ ശത്രുവായി കണ്ടിരിക്കുന്ന ജാസ്മിൻ റോബിനെ ഡി ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ പദ്ധതികളും എന്നാണ് ആരാധകർ പറയുന്നത്. പുറത്തിറങ്ങിയ ജാസ്മിൻ കണ്ണുതള്ളി കാണും കാരണം റോബിൻ ഫാൻസും ജാസ്മിൻ ഹിറ്റ് സിനിമ കണ്ടിട്ട്. നല്ല രീതിയിൽ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്ന ബിഗ് ബോസിൽ നിന്നും ഇത്തവണ മത്സരാർഥികളാണ് ഒന്നിച്ച് പടിയിറങ്ങി പോകുന്നത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ.