മുടി നല്ല രീതിയിൽ പനംകുല പോലെ വളരാനായി ഇതിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി

മുടി നല്ല രീതിയിൽ തഴച്ചു വളരുന്നതിന് മുടിക്ക് കറുപ്പ് കിട്ടുന്ന നമുക്ക് മുടിയിൽ കുറെ പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ മുടിക്ക് മാത്രമല്ല വേണ്ടത് നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ ശാരീരി എത്തിച്ചേർന്നാൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ തലയിലേക്ക് അതായത് നമുക്ക് ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് മുടി വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായ പല ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത്.

   

അതിനുവേണ്ടി ഇന്ന് ഇവിടെ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ മുടി വളരാനായിട്ട് രണ്ട് ടേബിൾസ്പൂൺ മാത്രം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മതി ഡെയിലി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായും നല്ല രീതിയിൽ മുടി വളരുന്നതിനും നമ്മുടെ മറ്റ് നിറം വയ്ക്കുന്നതിനും നല്ല മുടിക്ക് നല്ല കരുത്ത് കിട്ടുന്നില്ല ഒക്കെ തന്നെ വളരെയധികം നല്ലതാണ് ഇത്.

https://youtu.be/qI9m0HVwgbg

ഇതിനായി ഒരു ഫ്രൈ പാൻ എടുക്കുക ആ ഫ്രൈ പാനിലേക്ക് ഉണക്കിവെച്ച നല്ല കറി വേപ്പിന്റെ ഇല ഉപയോഗിക്കുക അത് ഒരുശേഷം ഒരു ടേബിൾസ്പൂൺ ഓളം ബ്ലാക്ക് സീഡ് എടുക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു ടേബിൾസ്പൂൺ ഓളം ഉലുവ അതേപോലെതന്നെ വലിയ ജീരകം എന്നെ എടുത്ത് നല്ല രീതിയിൽ വറുത്തെടുക്കുക വറുത്തെടുത്തതിനുശേഷം ജീരകം ഒരു ടേബിൾസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര ടേബിൾസ്പൂൺ ഒരിക്കലും ചൂടാക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല.

അതിനുശേഷം നമുക്ക് നല്ല മിക്സിയിൽ ഇട്ട് നല്ല രീതിയിൽ എടുക്കാം. പിന്നീട് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ സാലഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ടേബിളിൽ രണ്ട് ടേബിൾസ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.