മണ്ണാറശാലയുടെ ഐഹിദ്യം കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഞെട്ടും

കേരളത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ക്ഷേത്രമായ മണ്ണാറശാല ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഏറെ ശക്തിയുള്ള ഈ ക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ച് പറയാതെ തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് അറിയാം കാരണം ഒരുപാട് പേരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ ഇവിടെ നേടാവുന്നതാണ്.. കുട്ടികൾ ഇല്ലാത്തവർക്കും വിദ്യാഭ്യാസപരമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവർക്കും അങ്ങനെ തുടർന്ന്.

   

എല്ലാ സഹായങ്ങൾക്കും ഇവിടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ വന്ന പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെയേറെ അത്ഭുതങ്ങൾ തന്നെയാണ് നടക്കാറ്. ഈയൊരു ക്ഷേത്രത്തിൽ മാത്രമാണ് സ്ത്രീകൾ പൂജാരിയായി ഉള്ളത്. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഐതിഹ്യത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാലം പിന്നോട്ട് പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പരശുരാമന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ വേണം ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഐതിഹ്യം പറഞ്ഞുതുടങ്ങാൻ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഐതിഹ്യം എന്താണെന്നുള്ളത. പരശുരാമൻ തന്റെ കക്ഷി.

ചെയ്യാനായി സ്ഥലം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് മഴു എറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കേരളം ഉണ്ടാക്കിയത്. ആദ്യം കേരളത്തെ ചേരളം എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടത്. പിന്നീട് ആ ഭൂമി ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് പരശുരാമൻ വീണ്ടും മഹേന്ദ്ര പർവതത്തിലേക്ക് തപസ്സിനായി പോവുകയും ചെയ്തു ഈ കേരളം ആ സമയത്ത് ബ്രാഹ്മണർക്കാണ് അദ്ദേഹം നൽകിയത്. ബ്രാഹ്മണ സ്വന്തം.

കുടുംബത്തെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് താമസിക്കാൻ ഇടയായി എന്നാൽ ഇവിടെ അവർ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും കൃഷി ഒന്നും ചെയ്യാനായി സാധിച്ചില്ല. കാരണം കേരളം കടൽ ഇറങ്ങിപ്പോയി ഉണ്ടായത് കാരണം തന്നെ അവിടെ ഒരുപാട് ഉപ്പിന്റെ അംശം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനാൽ തന്നെ കൃഷി അവിടെ യോഗ്യമല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ വീണ്ടും ബ്രാഹ്മണർ എല്ലാം ചേർന്ന് പരശുരാമന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി. തുടർന്ന് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.