ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിന് കാരണമാകുന്ന ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ

വരുന്നത് എങ്ങനെ തടയാം എന്നതിനെപ്പറ്റിയാണ് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം ക്ഷണിക്കപ്പെടാതെ വരുന്ന അതിഥികളാണ് രോഗങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട അവയവങ്ങളാണ് ഹൃദയവും മസ്തിഷ്കവും ഇതിന് ബാധിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട അസുഖങ്ങളാണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കും സ്റ്റോക്കും ഈ അസുഖങ്ങൾ വന്നാൽ മരണസാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഇതാണ് ഈ അസുഖങ്ങളുടെ ഭീകരത.

ഈ രണ്ട് അസുഖങ്ങളും അടുത്തകാലത്തായി ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ താരതമേനോൻ വയസ്സ് കുറഞ്ഞവരാണ് ഈ രണ്ട് അസുഖങ്ങളും കൂടുതലായി ബാധിക്കുന്നത് ഇത് ഈ അസുഖത്തിന്റെ ഭീകരത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു നമുക്ക് നേരിടാം അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ അപായ ഘടകങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് അപായ ഘടകങ്ങൾ ആരോഗ്യകരമല്ലാത്ത ഭക്ഷണരീതി വ്യായാമം ഇല്ല എന്ന് പുകവലി എന്നിവയാണ് ആരോഗ്യമല്ലാത്ത ആരോഗ്യകരമല്ലാത്ത ഭക്ഷണരീതിയാണ്.

ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വില്ലൻ സാധാരണ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമതായി ഒഴിവാക്കേണ്ട സംഗതികൾമുട്ടയുടെ മഞ്ഞയിൽ ധാരാളം കൊളസ്ട്രോൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ ഒഴിവാക്കാൻ പറയുന്നത് വെള്ള കുഴപ്പമില്ല,

അതേപോലെ മത്സ്യത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചൂടുള്ള മത്സ്യങ്ങളിൽ ധാരാളം കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ട് ധാരാളം കൊഴുപ്പുണ്ട് മത്സ്യങ്ങളിൽ മത്സ്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് മത്സ്യങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ല. കൊഴുപ്പ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടുതന്നെ റെഡ്മിറ്റ് വർജിക്കപ്പെടേണ്ട ഒന്നാണ്. സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന റെഡ്മീറ്റ് മട്ടൻ ബീഫ് പോർക്ക് എന്നിവയാണ് കഴിയുന്നതും ഒഴിവാക്കണം. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.