വൃക്കയിലെ കല്ല് പൂർണ്ണമായും അലിയിച്ച് കളയാനായിട്ട് ഇത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി

സാധാരണമായ ഒരു അസുഖമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കണക്കുകൾ പ്രകാരം ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും മൂന്നിൽ ഒരാൾക്കെങ്കിലും വരാവുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് കിഡ്നി സ്റ്റോൺ കൃത്യമായ സമയത്ത് ശരിയായ ചികിത്സ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ കിഡ്നി ഫെയിലിലർ അഥവാ വൃക്ക തകരാറു വരെ ഈ അസുഖത്താൽ ഉണ്ടാകാവുന്നതാണ്,

അതിനാൽ തന്നെ പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഈ രോഗത്തെപ്പറ്റിയുള്ള അറിവ് പകർന്നുകൊടുക്കുക അതായത് രോഗ ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ചും രോഗനിർണയ മാർഗ്ഗങ്ങളെ കുറിച്ചും ചികിത്സാരീതികളെക്കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ മൂത്രത്തിൽ രക്തത്തിന്റെ അംശം വരിക കൂടാതെ മൂത്രത്തിന്റെ അളവ് കുറയുക ഇവയെല്ലാം ഈ രോഗത്തിന് മറ്റു ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇപ്രകാരം എന്തെങ്കിലും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവർ സ്വയം ചികിത്സ നടത്താതെ ഉടനടി മെഡിക്കൽ ആണ്.

കാരണം ഒരു ഡിലെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അസുഖം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് ഒരു കാലതാമസം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കിഡ്നി സംസാരിച്ചു തന്നെ അത് കൊണ്ട് എത്തിച്ചേക്കാം അസുഖങ്ങളെ. അതിനാൽ നമുക്ക് അടുത്തതായി കിഡ്നി സ്റ്റോൺസ് വരാതിരിക്കാനുള്ള രോഗപ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ എപ്രകാരം എന്ന് നോക്കാം.

ചോക്ലേറ്റ് ചായ കോപ്പി കാർബണേറ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് ഫ്രൂട്ട്സ് എന്നിവയുടെ അമിതമായ കൺസക്ഷൻ കിഡ്നി സ്റ്റോൺസിന് കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വേണ്ടത് അതിൽ തന്നെ ലീൻ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് നല്ല പ്രോട്ടീൻ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫിഷ് അടങ്ങുന്ന ഭക്ഷണം. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.